Strefa Euro Kalendarz ekonomiczny

Strefa Euro Kalendarz ekonomiczny

Jun 15, 16:15
EUR Przemówienie EBC Schnabel
Niski
Jun 17, 09:00
1 dzień
EUR Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów (Apr)
Niski
3%
2.8%
Jun 17, 09:00
1 dzień
EUR Jednostkowy Koszt Pracy r/r (Q1)
Niski
3.4%
4.9%
Jun 17, 09:00
1 dzień
EUR Wzrost Wynagrodzeń r/r (Q1)
Niski
3.1%
2.8%
Jun 18, 09:00
2 dzieńi
EUR Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW (Jun)
Średni
47
47.8
Jun 18, 09:00
2 dzieńi
EUR CPI końcowy (May)
Wysokij
126.04
126.32
Jun 18, 09:00
2 dzieńi
EUR Inflacja m/m (May)
Niski
0.6%
0.2%
Jun 18, 09:00
2 dzieńi
EUR Inflacja Bazowa r/r (May)
Niski
2.7%
2.9%
Jun 18, 09:00
2 dzieńi
EUR Inflacjia r/r (May)
Średni
2.4%
2.6%
Jun 19, 07:00
3 dzieńi
EUR Spotkanie Członków ECB
Niski
Jun 19, 08:00
3 dzieńi
EUR Rachunek bieżący w (Apr)
Niski
€35.8B
€35.2B
Jun 19, 08:00
3 dzieńi
EUR Saldo Obrotów Bieżących (Apr)
Niski
€44.5B
€37B
Jun 19, 09:00
3 dzieńi
EUR Produkcja Budowlana r/r (Apr)
Niski
0.1%
1.1%
Jun 20, 00:00
4 dzieńi
EUR Spotkanie Liderów Strefy Euro
Niski
Jun 20, 07:00
4 dzieńi
EUR Posiedzenie Rady Generalnej EBC
Średni
Jun 20, 14:00
4 dzieńi
EUR Optymizm Konsumentów (Jun)
Średni
-14.3
-14
Jun 21, 00:00
5 dzieńi
EUR Spotkanie Ministrów Finansów Strefy Euro
Niski
Jun 21, 08:00
5 dzieńi
EUR Złożony PMI HCOB (Jun)
Średni
52.2
51.5
Jun 21, 08:00
5 dzieńi
EUR PMI dla przemysłu HCOB (Jun)
Wysokij
47.3
48
Jun 21, 08:00
5 dzieńi
EUR Wskaźnik PMI usług HCOB (Jun)
Wysokij
53.2
53.5
Jun 27, 08:00
11 dzieńi
EUR Podaż pieniądza M3 r/r (May)
Niski
1.3%
Jun 27, 08:00
11 dzieńi
EUR Pożyczki dla firm (roczne) (May)
Niski
Jun 27, 08:00
11 dzieńi
EUR Pożyczki dla gospodarstw domowych (roczne) (May)
Niski
0.2%
Jun 27, 09:00
11 dzieńi
EUR Nastroje w Sektorze Przemysłowym (Jun)
Niski
-9.9
-10
Jun 27, 09:00
11 dzieńi
EUR Sentyment Ekonomiczny (Jun)
Średni
96
96.5
Jun 27, 09:00
11 dzieńi
EUR Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów (Jun)
Niski
12.5
6.5
Jun 27, 09:00
11 dzieńi
EUR Oczekiwania cen sprzedaży (Jun)
Niski
6.4
2.8
Jun 27, 09:00
11 dzieńi
EUR Optymizm Konsumentów (Jun)
Niski
-14.3
Jun 27, 09:00
11 dzieńi
EUR Nastroje w Sektorze Usług (Jun)
Niski
6.5
5.5
Jul 01, 07:00
15 dzieńi
EUR Spotkanie Członków ECB
Niski
Jul 01, 08:00
15 dzieńi
EUR PMI dla przemysłu HCOB (Jun)
Wysokij
49
Jul 02, 09:00
16 dzieńi
EUR CPI końcowy (Jun)
Wysokij
126.4
Jul 02, 09:00
16 dzieńi
EUR Inflacjia r/r (Jun)
Wysokij
2.4
Jul 02, 09:00
16 dzieńi
EUR Inflacja Bazowa r/r (Jun)
Średni
2.5
Jul 02, 09:00
16 dzieńi
EUR Inflacja m/m (Jun)
Średni
0.1
Jul 02, 09:00
16 dzieńi
EUR Stopa Bezrobocia (May)
Wysokij
Jul 03, 08:00
17 dzieńi
EUR Złożony PMI HCOB (Jun)
Niski
51.5
Jul 03, 08:00
17 dzieńi
EUR Wskaźnik PMI usług HCOB (Jun)
Wysokij
52.7
Jul 03, 09:00
17 dzieńi
EUR Inflacja Producentów r/r (May)
Niski
Jul 03, 09:00
17 dzieńi
EUR Inflacja Producentów m/m (May)
Niski
Jul 04, 07:30
18 dzieńi
EUR PMI budownictwa HCOB (Jun)
Niski
46
Jul 05, 09:00
19 dzieńi
EUR Obroty w Handlu Detalicznym r/r (May)
Wysokij
Jul 05, 09:00
19 dzieńi
EUR Obroty w Handlu Detalicznym m/m (May)
Wysokij
Jul 09, 09:00
23 dzieńi
EUR Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów (May)
Niski
Jul 15, 09:00
29 dzieńi
EUR Produkcja Przemysłowa r/r (May)
Niski
-4
Jul 15, 09:00
29 dzieńi
EUR Produkcja przemysłowa m/m (May)
Średni

Stay up to date!

Add Kalendarz to your browser

Extension Picture