เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

การเปรียบเทียบปริมาณโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

การเปรียบเทียบปริมาณโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ อัปเดททุก 60 วินาที ปริมาณสูงสุดจะเป็นสีเขียว ปริมาณต่ำสุดจะเป็นสีแดง สำหรับปริมาณสูงสุดโดยรวม ให้มองหาแถวที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่

โบรกเกอร์สปอนเซอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
- - - - - - - - - -
โบรกเกอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
76 129 61 154 52 115 122 106 65 77
48 95 36 103 19 67 80 51 63 52
37 51 43 76 26 69 42 38 40 59
54 94 36 167 34 176 127 58 44 104
45 83 46 104 48 109 85 104 55 60
60 176 71 117 37 133 96 98 78 65
55 67 65 118 43 91 114 85 29 64
79 148 83 176 70 151 95 107 72 116
74 121 35 152 73 178 101 72 69 65
37 83 50 98 26 67 71 76 26 44
87 120 101 120 43 111 133 143 81 67
37 64 46 74 23 65 47 56 43 44
63 118 54 140 54 139 114 81 68 62
56 121 66 145 60 118 95 84 73 94
33 54 38 65 25 43 33 37 - -
41 63 58 91 49 110 62 51 - -
81 173 63 230 85 202 150 101 84 94
32 61 24 36 31 25 21 14 25 39
63 294 45 402 164 417 192 160 113 154
57 98 51 102 38 108 89 40 58 64
44 85 56 123 44 118 79 56 34 88
77 127 91 161 51 128 104 111 115 80
37 54 32 66 29 61 63 54 34 44
37 64 46 74 23 65 47 56 43 44
48 164 56 194 78 244 97 96 77 76
50 73 64 95 38 86 79 98 45 51
156 257 141 224 145 129 161 154 98 83
78 128 59 155 52 115 126 112 63 76
44 59 29 77 57 92 66 68 34 43
- - - - - - - - - -
84 112 94 111 42 98 118 134 79 88
66 91 59 117 34 107 99 52 43 63
61 104 53 128 46 85 103 101 31 44
56 117 36 156 73 189 93 99 63 69
70 133 86 169 52 152 116 96 123 77
44 86 35 104 58 126 68 64 29 55
48 92 63 127 53 91 70 68 44 76
47 115 75 121 62 93 69 48 59 85
64 95 102 120 69 129 89 47 105 98
  • Higher volume means higher liquidity and therefore better spreads.
  • ข้อมูลถูกสุ่มตัวอย่างจากบัญชีจริงมากกว่า 10,000 บัญชีสำหรับการแสดงที่แน่นอนของความผันผวนของปริมาณโบรกเกอร์
  • ใช้ปุ่ม 'เพิ่มเติม' เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกโบรกเกอร์และสัญลักษณ์
  • คลิกที่ปริมาณเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก