การเปรียบเทียบปริมาณโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

การเปรียบเทียบปริมาณโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ อัปเดททุก 60 วินาที ปริมาณสูงสุดจะเป็นสีเขียว ปริมาณต่ำสุดจะเป็นสีแดง สำหรับปริมาณสูงสุดโดยรวม ให้มองหาแถวที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่

โบรกเกอร์สปอนเซอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
โบรกเกอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
29 127 158 227 56 71 166 83 118 52
45 98 76 99 49 67 64 35 7 20
12 91 43 160 22 30 51 19 2 8
91 136 91 133 31 121 90 90 36 20
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
38 100 201 215 65 60 102 61 31 30
15 30 25 28 20 22 47 35 17 18
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
38 100 201 215 65 60 102 61 31 30
34 76 24 96 25 50 71 38 28 33
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
35 108 54 202 29 67 102 65 18 22
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
91 136 104 113 97 64 75 87 6 63
15 30 25 28 20 22 47 35 17 18
- - - - - - - - - -
47 105 77 123 52 81 72 56 21 29
46 164 69 204 45 61 87 131 8 39
27 75 67 84 39 46 57 27 5 17
- - - - - - - - - -
19 101 113 106 40 73 130 48 30 38
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
97 120 51 101 94 70 80 76 19 72
32 60 60 68 28 61 93 64 10 53
33 85 79 154 7 70 126 45 28 46
- - - - - - - - - -
40 32 87 41 16 53 27 29 6 33
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
37 64 52 61 29 69 55 44 9 38
59 206 64 213 46 96 67 92 8 27
- - - - - - - - - -
19 109 48 193 19 60 109 58 18 21
  • Higher volume means higher liquidity and therefore better spreads.
  • ข้อมูลถูกสุ่มตัวอย่างจากบัญชีจริงมากกว่า 10,000 บัญชีสำหรับการแสดงที่แน่นอนของความผันผวนของปริมาณโบรกเกอร์
  • ใช้ปุ่ม 'เพิ่มเติม' เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกโบรกเกอร์และสัญลักษณ์
  • คลิกที่ปริมาณเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก