เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

การเปรียบเทียบปริมาณโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

การเปรียบเทียบปริมาณโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ อัปเดททุก 60 วินาที ปริมาณสูงสุดจะเป็นสีเขียว ปริมาณต่ำสุดจะเป็นสีแดง สำหรับปริมาณสูงสุดโดยรวม ให้มองหาแถวที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่

  • Higher volume means higher liquidity and therefore better spreads.
  • ข้อมูลถูกสุ่มตัวอย่างจากบัญชีจริงมากกว่า 10,000 บัญชีสำหรับการแสดงที่แน่นอนของความผันผวนของปริมาณโบรกเกอร์
  • ใช้ปุ่ม 'เพิ่มเติม' เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกโบรกเกอร์และสัญลักษณ์
  • คลิกที่ปริมาณเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก