เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Papa Seiryu (โดย Watcharapong )

ผู้ใช้ได้กำหนดให้กลยุทธ์เป็นแบบส่วนตัว

Papa Seiryu การสนทนา

Crocodile (Croco_Dile)
Jan 23 2021 at 16:43
281 โพสต์
Why are you keeping everything private ?
🙄

Complexity is expensive, inefficient, and ineffective > Crocodile trading
Pips Laws (Piplaws)
Apr 09 2021 at 06:16
28 โพสต์
You are doing quite well. Even the leverage you are using is quite normal for an experienced trader. But I would like to get some more details about your trades. When you trade more with this system, you will get a better picture of it.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น