เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

เครื่องคำนวณการขาดทุนสะสม

Periods Starting Balance Ending Balance การขาดทุนทั้งหมด การขาดทุนทั้งหมด (%)
- - - - -

จะใช้เครื่องคำนวณได้อย่างไร?

Simply enter the starting balance, the number of consecutive losses and the loss per trade (in percent) to calculate the expected drawdown.

การขาดทุนสะสมคืออะไร?

การขาดทุนสะสมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงของระบบการเทรด คุณมักจะได้ยินประโยคที่ว่า "หากไม่มีความเสี่ยงก็จะไม่มีกำไร" แต่ความเสี่ยงขนาดไหนที่ถือว่าเสี่ยงมาก?
ด้วยค่าการขาดทุนสะสม คุณสามารถทราบได้อย่างรวดเร็วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเท่าใด
การขาดทุนสะสมคือการลดลงสูงสุดจากจุดสูงสุด (จุดบนสุด) ไปยังจุดต่ำสุด (จุดล่างสุด) ในเปอร์เซ็นต์หรือค่าเงิน
ตัวอย่างเช่น การลงทุนที่มีการขาดทุนสะสม 50% หมายความว่ามีการขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นถึง 50% ของมูลค่าการลงทุน ณ จุดหนึ่ง

การขาดทุนสะสมมีสูตรอย่างไร?

Drawdown formula

P = ยอดเงินสูงสุด

L = Lowest Balance (valley)

จะคำนวณการขาดทุนสะสมได้อย่างไร?

สมมติว่าบัญชีของคุณมียอดเงินสูงถึง $100 และลดลงเหลือ $72 การขาดทุนสะสมจะคิดเป็น (100-72)/100=28%

ทุกครั้งที่บัญชีถึงจุดสูงสุดใหม่ คุณจะต้องมองหาจุดต่ำสุดใหม่เพื่อคำนวณการขาดทุนสะสมใหม่ หากคุณได้รับค่าการขาดทุนสะสมที่สูงกว่าค่าก่อนหน้านี้ คุณจะมีการขาดทุนสะสมสูงสุดใหม่

ทำไมการขาดทุนสะสมจึงสำคัญ?

เมื่อคุณเปรียบเทียบระบบการเทรด 2 ระบบ ระบบการเทรดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าไม่จำเป็นว่าต้องมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีกว่า แต่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่า ระบบการเทรดที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า หากคุณต้องการทราบว่าระบบใดมีอัตราความเสี่ยงที่ดีกว่าในการให้ผลตอบแทน คุณสามารถหารผลตอบแทนด้วยการขาดทุนสะสม - ค่าที่สูงกว่าจะเป็นระบบการเทรดที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าสำหรับผลตอบแทนที่เท่ากัน

ตัวอย่างเช่น:

  • ระบบการเทรด (a) ที่ได้กำไร 50% และการขาดทุนสะสม 10% มีอัตราความเสี่ยง 5
  • ระบบการเทรด (b) ที่ได้กำไร 70% และการขาดทุนสะสม 25% มีอัตราความเสี่ยง 2.8

ดังนั้นแม้ว่าระบบ (b) จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงเกือบสองเท่าของระบบ (a) นักลงทุนบางคนต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่บางคนต้องการที่จะรักษาความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและจะชอบระบบ (a)