บริการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม

โหวต โพสต์ คะแนน
MQL BLUE MQL BLUE 42
โหวต
17
โพสต์
AirBionicFX 24
โหวต
5
โพสต์
Alpha Novae 57
โหวต
24
โพสต์
Anka Software 3
โหวต
2
โพสต์
BJF Trading Group 11
โหวต
4
โพสต์
CandleForex 48
โหวต
54
โพสต์
Digital Trading Systems 0
โหวต
0
โพสต์
eSignal Programmer 3
โหวต
2
โพสต์
Expert Advisor Store 8
โหวต
3
โพสต์
forexService 29
โหวต
7
โพสต์
FXCM Programming 10
โหวต
8
โพสต์
FxCraft 18
โหวต
4
โพสต์
IndUS Alliance 1
โหวต
0
โพสต์
Method Traders 22
โหวต
18
โพสต์
MQ Programming Elbaz 3
โหวต
0
โพสต์
MQL Programmer 7
โหวต
3
โพสต์
MQL Programming Service 6
โหวต
2
โพสต์
MQL Service 3
โหวต
2
โพสต์
One Step Removed 24
โหวต
12
โพสต์
Trading Automatics 3
โหวต
8
โพสต์
Your Trading Systems 6
โหวต
4
โพสต์
ดู โปรแกรมเมอร์ EA ที่ปิดอยู่: คลิกที่นี่
ความคิดเห็นที่ให้มาไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของ Myfxbook หรือบริษัทในเครือ และไม่ควรมองว่าเป็นการชักชวนหรือแนะนำสำหรับผู้ให้บริการสัญญาณใด ๆ หากคุณเลือกที่จะตัดสินใจหรือทำการเทรดตามความคิดเห็น คุณกำลังดำเนินการดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง Myfxbook และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เนื้อหาที่ให้ไว้