เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

World Interest Rates

The World Interest Rates Table displays the current interest rates in the major countries of the world, as established by their individual Central Banks.

An economy's health is generally reflected in interest rates, as in optimal conditions, Central Banks would raise rates while the economy is expanding, to battle inflation and reduce interest rates in order to stimulate an economy that is deflating.

When an interest rate is increased, it discourages borrowing and encourages saving which eventually slows down the economy (since less money is spent) and thus decreasing inflation. Exactly the opposite happens when interest rates are decreased to stimulate and boost the economy.

Actual rates, the most recent policy changes, and the dates of upcoming meetings/decisions are all included in the table for the major economies. The table is updated on a daily basis.

ประเทศ Central Bank Current Rate Previous Rate เปลี่ยน Last Meeting Next Meeting
Ghana BOG Bank of Ghana 30.0% 29.5% 50bp Jul 24, 2023 2 ชม. 20 น
Morocco BKAM Bank Al-Maghrib 3.0% 3.0% 0bp Jun 20, 2023 1 วัน
Hungary MNB National Bank of Hungary 14.0% 15.0% -100bp Aug 29, 2023 1 วัน
Thailand BOT Bank of Thailand 2.25% 2.0% 25bp Aug 02, 2023 1 วัน
Bulgaria BNB Bulgarian National Bank 3.12% 2.96% 16bp Aug 30, 2023 1 วัน
Czech Republic CNB Czech National Bank 7.0% 7.0% 0bp Aug 03, 2023 2 วัน
Guatemala CENARI Banco de Guatemala 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 2 วัน
Mexico BREMS Banco de México 11.25% 11.25% 0bp Aug 10, 2023 3 วัน
Trinidad and Tobago CBTT Central Bank of Trinidad and Tobago 3.5% 3.5% 0bp Jun 30, 2023 4 วัน
Nigeria CBN Central Bank of Nigeria 18.75% 18.5% 25bp Jul 25, 2023 4 วัน
Colombia BRC Banco de la República de Colombia 13.25% 13.25% 0bp Jul 31, 2023 4 วัน
Dominican Republic BCRD Central Bank of Dominican Republic 7.5% 7.75% -25bp Aug 31, 2023 4 วัน
Jamaica BOJ Bank of Jamaica 7.0% 7.0% 0bp Aug 18, 2023 4 วัน
Australia RBA Reserve Bank of Australia 4.1% 4.1% 0bp Sep 05, 2023 7 วัน
Kenya CBK Central Bank of Kenya 10.5% 10.5% 0bp Aug 09, 2023 8 วัน
New Zealand RBNZ Reserve Bank of New Zealand 5.5% 5.5% 0bp Aug 16, 2023 8 วัน
Iceland CBI Central Bank of Iceland 9.25% 8.75% 50bp Aug 23, 2023 8 วัน
Poland NBP National Bank of Poland 6.0% 6.75% -75bp Sep 06, 2023 9 วัน
Albania BOA Bank of Albania 3.0% 3.0% 0bp Aug 02, 2023 9 วัน
Sri Lanka CBSL Central Bank of Sri Lanka 11.0% 11.0% 0bp Aug 24, 2023 9 วัน
Uganda BOU Bank of Uganda 9.5% 10.0% -50bp Aug 15, 2023 10 วัน
Romania BNR National Bank of Romania 7.0% 7.0% 0bp Aug 07, 2023 10 วัน
Uruguay BCU Banco Central del Uruguay 10.0% 10.75% -75bp Aug 15, 2023 10 วัน
Peru BCRP Central Reserve Bank of Peru 7.5% 7.75% -25bp Sep 14, 2023 10 วัน
India RBI Reserve Bank of India 6.5% 6.5% 0bp Aug 10, 2023 10 วัน
Kazakhstan NBK National Bank of Kazakhstan 16.5% 16.75% -25bp Aug 25, 2023 10 วัน
Serbia NBS National Bank of Serbia 6.5% 6.5% 0bp Sep 07, 2023 15 วัน
South Korea BOK The Bank of Korea 3.5% 3.5% 0bp Aug 24, 2023 23 วัน
Indonesia BI Bank Indonesia 5.75% 5.75% 0bp Sep 21, 2023 23 วัน
China PBC People's Bank of China 3.45% 3.45% 0bp Sep 20, 2023 24 วัน
Israel BOI Bank of Israel 4.75% 4.75% 0bp Sep 04, 2023 28 วัน
Canada BOC Bank of Canada 5.0% 5.0% 0bp Sep 06, 2023 29 วัน
Paraguay BCP Banco Central del Paraguay 8.0% 8.25% -25bp Sep 20, 2023 29 วัน
Costa Rica BCCR Central Bank of Costa Rica 6.5% 6.5% 0bp Sep 21, 2023 29 วัน
Namibia BON Bank of Namibia 7.75% 7.75% 0bp Aug 16, 2023 29 วัน
Georgia NBG National Bank of Georgia 10.0% 10.25% -25bp Sep 13, 2023 29 วัน
Uzbekistan CBU Central Bank of Uzbekistan 14.0% 14.0% 0bp Sep 14, 2023 30 วัน
Botswana BOBC Bank of Botswana 2.65% 2.65% 0bp Aug 24, 2023 31 วัน
Turkey CBRT Central Bank of the Republic of Turkey 30.0% 25.0% 500bp Sep 21, 2023 31 วัน
Ukraine NBU National Bank of Ukraine 20.0% 22.0% -200bp Sep 14, 2023 31 วัน
Latvia ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Luxembourg ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Euro Area ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Slovakia ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Slovenia ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Netherlands ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Ireland ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Italy ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Malta ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Spain ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Estonia ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Portugal ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Finland ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Austria ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Belgium ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Germany ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Cyprus ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
France ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Greece ECB European Central Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 31 วัน
Chile BCCH Banco Central de Chile 9.5% 10.25% -75bp Sep 05, 2023 31 วัน
Russia CBR Central Bank of Russia 13.0% 12.0% 100bp Sep 15, 2023 32 วัน
Pakistan SBP State Bank of Pakistan 22.0% 22.0% 0bp Sep 14, 2023 35 วัน
Japan BOJ Bank of Japan -0.1% -0.1% 0bp Sep 22, 2023 35 วัน
Kyrgyzstan KYRGYZ National Bank of the Kyrgyz Republic 13.0% 13.0% 0bp Aug 29, 2023 35 วัน
Armenia CBA Central Bank of Armenia 9.75% 10.25% -50bp Sep 12, 2023 35 วัน
Azerbaijan CBA Central Bank of the Republic of Azerbaijan 9.0% 9.0% 0bp Sep 20, 2023 36 วัน
Kuwait CBK Central Bank of Kuwait 4.25% 4.25% 0bp Sep 21, 2023 37 วัน
United States FRB Federal Reserve 5.5% 5.5% 0bp Sep 20, 2023 37 วัน
Bahrain CBB Central Bank of Bahrain 6.25% 6.25% 0bp Sep 21, 2023 37 วัน
Saudi Arabia SAMA Saudi Central Bank 6.0% 6.0% 0bp Sep 21, 2023 37 วัน
United Arab Emirates CBUAE Central Bank of the United Arab Emirates 5.4% 5.4% 0bp Sep 21, 2023 37 วัน
Brazil BCB Banco Central do Brasil 12.75% 13.25% -50bp Sep 20, 2023 37 วัน
Macau AMCM Monentary Authority of Macao 5.75% 5.75% 0bp Sep 25, 2023 37 วัน
Hong Kong HKMA Hong Kong Monetary Authority 5.75% 5.75% 0bp Sep 21, 2023 37 วัน
Malaysia NBKR Central Bank of Malaysia 3.0% 3.0% 0bp Sep 07, 2023 37 วัน
Norway NB Norges Bank 4.25% 4.0% 25bp Sep 21, 2023 37 วัน
United Kingdom BOE Bank of England 5.25% 5.25% 0bp Sep 21, 2023 38 วัน
Egypt CBE Central Bank of Egypt 19.25% 19.25% 0bp Sep 21, 2023 38 วัน
Moldova NBM National Bank of Moldova 6.0% 6.0% 0bp Sep 19, 2023 43 วัน
Zambia BOZ Bank of Zambia 10.0% 9.5% 50bp Aug 23, 2023 50 วัน
Sierra Leone BSL Bank of Sierra Leone 19.25% 19.25% 0bp Aug 31, 2023 -
Jordan CBJ Central Bank of Jordan 7.5% 7.25% 25bp Nov 03, 2022 -
Malawi RBM Reserve Bank of Malawi 24.0% 22.0% 200bp Jul 28, 2023 -
Bosnia and Herzegovina CBBH Central Bank of Bosnia and Herzegovina 4.45% 4.01% 44bp Jul 31, 2023 -
Rwanda BNR National Bank of Rwanda 7.5% 7.0% 50bp Aug 17, 2023 -
Sweden SWESTR Sveriges Riksbank 4.0% 3.75% 25bp Sep 21, 2023 -
Taiwan CBC Central Bank of the Republic of China (Taiwan) 1.875% 1.875% 0bp Sep 21, 2023 -
Barbados CBB Central Bank Of Barbados 2.0% 2.0% 0bp Jul 31, 2023 -
Comoros BCC Banque Centrale des Comores 3.08% 2.87% 21bp Dec 31, 2022 -
Switzerland SNB Swiss National Bank 1.75% 1.75% 0bp Sep 21, 2023 -
Croatia HNB Croatian National Bank 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 -
New Caledonia IEOM Institute of Overseas Issuance 4.4% 4.4% 0bp Aug 31, 2023 -
Guinea Bissau BCEAO Central Bank of West African States 5.25% 5.0% 25bp Sep 06, 2023 -
Suriname CBVS Central Bank of Suriname 10.0% 10.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Sao Tome and Principe BCSTP Central Bank of Sao Tome and Principe 10.0% 10.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Cape Verde BCV Banco de Cabo Verde 1.0% 1.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Ethiopia NBE National Bank of Ethiopia 7.0% 7.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Myanmar CBM Central Bank of Myanmar 7.0% 7.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Denmark DN Danmarks Nationalbank 3.35% 3.35% 0bp Aug 31, 2023 -
South Sudan BOSS Central Bank of South Sudan 12.0% 12.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Burkina Faso BCEAO Central Bank of West African States 5.25% 5.0% 25bp Sep 06, 2023 -
Tajikistan NBT National Bank of Tajikistan 13.0% 13.5% -50bp Oct 26, 2022 -
Bangladesh BB Bangladesh Bank 6.5% 6.5% 0bp Sep 30, 2023 -
Ivory Coast BCEAO Central Bank of West African States 5.25% 5.0% 25bp Sep 06, 2023 -
Senegal BCEAO Central Bank of West African States 5.25% 5.0% 25bp Sep 06, 2023 -
Philippines BSP Bangko Sentral ng Pilipinas 6.25% 6.25% 0bp Sep 21, 2023 -
Argentina BCRA Central Bank of Argentina 118.0% 97.0% 2100bp Aug 14, 2023 -
Tanzania BOT Bank of Tanzania 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Honduras BCH Central Bank of Honduras 3.0% 3.0% 0bp Dec 19, 2022 -
Nicaragua BCN Banco Central de Nicaragua 7.0% 7.0% 0bp Sep 07, 2023 -
Mauritius BOM Bank of Mauritius 4.5% 4.5% 0bp Sep 15, 2023 -
Mongolia BOM Mongolbank 13.0% 13.0% 0bp Sep 14, 2023 -
Ecuador BCE Banco Central del Ecuador 9.29% 9.02% 27bp Aug 31, 2023 -
Zimbabwe RBZ Reserve Bank of Zimbabwe 150.0% 150.0% 0bp Sep 22, 2023 -
Seychelles CBS Central Bank of Seychelles 2.0% 2.0% 0bp Mar 29, 2022 -
Republic of the Congo BEAC Bank of Central African States 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Cambodia NBC National Bank of Cambodia 0.88% 0.87% 1bp Jun 30, 2023 -
Cameroon BEAC Bank of Central African States 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Equatorial Guinea BEAC Bank of Central African States 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Madagascar BCM Central Bank of Madagascar 9.5% 9.5% 0bp Aug 31, 2023 -
Chad BEAC Bank of Central African States 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Cuba BCC Central Bank of Cuba 2.25% 2.25% 0bp Aug 31, 2023 -
Fiji RBF Reserve Bank of Fiji 0.25% 0.25% 0bp Aug 31, 2023 -
Iran CBI Central Bank of Iran 18.0% 18.0% 0bp Jan 31, 2023 -
Iraq CBI Central Bank Of Iraq 7.5% 7.5% 0bp Jul 31, 2023 -
Laos BOL Bank of the Lao PDR 7.5% 7.5% 0bp Aug 31, 2023 -
Mali BCEAO Central Bank of West African States 5.25% 5.0% 25bp Sep 06, 2023 -
Oman CBO Central Bank of Oman 6.0% 6.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Togo BCEAO Central Bank of West African States 5.25% 5.0% 25bp Sep 06, 2023 -
Benin BCEAO Central Bank of West African States 5.25% 5.0% 25bp Sep 06, 2023 -
Congo BCC Banque Centrale du Congo 25.0% 11.0% 1400bp Aug 10, 2023 -
Gabon BEAC Bank of Central African States 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Haiti BRH Banque de la République d'Haiti 17.0% 17.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Libya CBL Central Bank of Lybia 3.0% 3.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Nepal NRB Nepal Rastra Bank 7.5% 7.5% 0bp Sep 30, 2023 -
Niger BCEAO Central Bank of West African States 5.25% 5.0% 25bp Sep 06, 2023 -
Qatar QCB Qatar Central Bank 3.75% 3.25% 50bp Jul 27, 2022 -
Sudan CBOS Central Bank of Sudan 27.3% 26.82% 48bp Jan 31, 2023 -
Yemen CBY Central Bank of Yemen 27.0% 27.0% 0bp May 31, 2022 -
Maldives MMA Maldives Monetary Authority 7.0% 7.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Mozambique BDM Banco de Moçambique 17.25% 17.25% 0bp Sep 22, 2023 -
Macedonia NBRM National Bank of the Republic of Macedonia 6.3% 6.15% 15bp Sep 13, 2023 -
Singapore MAS Monetary Authority of Singapore 3.57% 3.71% -14bp Sep 22, 2023 -
Central African Republic BEAC Bank of Central African States 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 -
South Africa SARB South African Reserve Bank 8.25% 8.25% 0bp Sep 21, 2023 -
Tunisia BCT Central Bank of Tunisia 8.0% 8.0% 0bp Mar 22, 2023 -
Algeria BOA Bank of Algeria 3.0% 3.0% 0bp Aug 31, 2023 -
El Salvador BCR Central Reserve Bank of El Salvador 5.02% 3.43% 159bp Dec 31, 2022 -
Papua New Guinea BPNG Bank of Papua New Guinea 3.0% 3.5% -50bp Sep 30, 2023 -
Venezuela BCV Banco Central De Venezuela 55.78% 55.24% 54bp Jul 31, 2023 -
Swaziland ZDB Central Bank of Swaziland 7.5% 7.5% 0bp Aug 31, 2023 -
Bahamas CBOB Central Bank of The Bahamas 4.0% 4.0% 0bp Jul 31, 2023 -
Lithuania LB Bank of Lithuania 4.5% 4.25% 25bp Sep 14, 2023 -
Belarus NBRB National Bank of the Republic of Belarus 11.5% 12.0% -50bp Jan 18, 2023 -
Lebanon ABL Association of Banks in Lebanon 7.75% 7.75% 0bp Aug 31, 2023 -
Bolivia BCB Banco Central de Bolivia 3.96% 3.64% 32bp Jul 31, 2023 -
Lesotho CBL Central Bank of Lesotho 7.75% 7.75% 0bp Aug 31, 2023 -
Mauritania BCM Central Bank of Mauritania 8.0% 8.0% 0bp Aug 31, 2023 -
Liberia CBL Central Bank of Liberia 20.0% 17.5% 250bp Aug 01, 2023 -
Burundi BRB Bank of Burundi 7.49% 7.75% -26bp Jun 30, 2023 -
Angola BNA National Bank of Angola 17.0% 17.0% 0bp Sep 15, 2023 -
Belize CBB Central Bank of Belize 2.25% 2.25% 0bp Jun 30, 2023 -
Bhutan RMA Royal Monetary Authority of Bhutan 6.85% 6.88% -3bp Sep 30, 2023 -
Brunei BDCB Brunei Darussalam Central Bank 5.5% 5.5% 0bp Jun 30, 2023 -
Vietnam SBV The State Bank of Vietnam 4.5% 4.5% 0bp Aug 31, 2023 -
Gambia CBG Central Bank of The Gambia 17.0% 10.0% 700bp May 30, 2022 -
Guinea BCRG Central Bank of Republic of Guinea 11.5% 11.5% 0bp Aug 31, 2023 -
Guyana CBOG Bank of Guyana 5.0% 5.0% 0bp Aug 31, 2023 -