เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Technical Analysis Indicators

Indicators

EURUSD GBPUSD USDCAD USDJPY
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) -8.81818 79.5641 -47.64706 62.0
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) -87.44751 -39.67949 32.75992 -2.26988
Aroon Oscillator (AROONOSC) -35.71429 -85.71429 -35.71429 -14.28571
Average Directional Index (ADI) 32.95275 35.16602 29.35447 8.44732
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 27.97785 28.21215 19.83383 12.12043
Average Price (AVGPRICE) 1.17702 1.37481 1.25649 110.54675
Average True Range (ATR) 0.00015 0.00020 0.00030 0.01107
Balance of Power (BOP) 0.0 0.79487 -0.68627 0.25
Chande Momentum Oscillator (CMO) -32.82443 -20.73171 -15.32847 10.76923
Commodity Channel Index (CCI) -157.7448 -73.48557 12.28747 30.27591
Directional Movement Index (DX) 31.37373 27.93876 1.30486 4.18522
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.17725 1.37483 1.25615 110.54681
Exponential Moving Average (EMA) 1.17732 1.37501 1.25637 110.54393
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 261.84856 8.28924 16.16717 142.29511
HT_TRENDLINE 1.17733 1.37512 1.25667 110.54009
HT_TRENDMODE 0.0 0.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.177 1.3746 1.25664 110.55095
LINEARREG 1.17724 1.3748 1.25615 110.54666
LINEARREG_ANGLE -0.00076 -0.00186 -0.00198 0.02405
LINEARREG_INTERCEPT 1.17741 1.37522 1.2566 110.5412
LINEARREG_SLOPE -0.000010 -0.000030 -0.000030 0.00042
MEDPRICE 1.17702 1.37481 1.25646 110.546
MIDPOINT 1.17726 1.37497 1.25639 110.5455
MIDPRICE 1.17729 1.37504 1.25638 110.5435
MINUS_DI 38.84356 32.46393 22.48649 26.60732
MINUS_DM 0.00084 0.00090 0.00079 0.041
Momentum (MOM) -0.00018 0.000020 -0.00056 0.006
Money Flow Index (MFI) 31.62411 29.20049 40.09546 55.0832
Moving Average (MA) 1.17732 1.37501 1.25637 110.54393
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000050 -0.00017 -0.00031 0.00232
OBV 97.0 107.0 90.0 62.0
PLUS_DI 20.29088 18.28524 23.08108 28.93175
PLUS_DM 0.00038 0.00040 0.00098 0.044
ROCR100 99.96348 99.97528 99.96658 100.00633
Rate of Change (ROC) -0.03652 -0.02472 -0.03342 0.00633
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00037 -0.00025 -0.00033 0.000060
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99963 0.99975 0.99967 1.00006
Relative Strength Index (RSI) 33.58779 39.63415 42.33577 55.38462
SUM 16.4825 19.25013 17.58919 1547.615
Standard Deviation (SD) 0.00017 0.00019 0.00030 0.00641
Stochastic (STOCH) 4.47531 29.40901 84.82829 75.46794
Stochastic Fast (STOCHF) 9.25926 71.15385 56.17978 59.25926
Stochastic RSI (StochRSI) 3.83796 100.0 71.90421 78.89989
Stop and Reverse (SAR) 1.17738 1.37459 1.25617 110.559
TRIX 0.00157 -0.00194 -0.00142 0.00022
Time Series Forecast (TSF) 1.17722 1.37477 1.25611 110.54708
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.17736 1.375 1.25628 110.54395
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.1774 1.37502 1.25645 110.54189
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.17719 1.37482 1.25625 110.54746
True Range (TRANGE) 0.00011 0.00042 0.00051 0.007
Typical Price (TYPPRICE) 1.17702 1.37486 1.25642 110.54667
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 30.44792 74.11759 40.81431 51.30852
Variance 0.0 0.0 0.0 0.000040
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.17702 1.37489 1.2564 110.547
Weighted Moving Average (WMA) 1.17729 1.37494 1.2563 110.54484
Williams Percent Range (WILLR) -92.1875 -58.42697 -54.54545 -40.0