เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Technical Analysis Indicators

Indicators

EURUSD GBPUSD USDCAD USDJPY
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0
Aroon Oscillator (AROONOSC) 85.71429 78.57143 -100.0 -85.71429
Average Directional Index (ADI) 29.10023 24.61593 28.56318 19.55064
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 20.48197 15.98836 28.44107 24.76308
Average Price (AVGPRICE) 1.03165 1.21916 1.27546 133.2865
Average True Range (ATR) 0.00025 0.00029 0.00024 0.04929
Balance of Power (BOP) 0.33333 -0.59091 -0.23333 -0.05882
Chande Momentum Oscillator (CMO) 40.0 44.11765 -51.94805 -58.0756
Commodity Channel Index (CCI) 80.91398 42.1911 -143.16686 -80.0363
Directional Movement Index (DX) 48.28444 42.98908 60.29557 49.31802
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.03173 1.21935 1.27551 133.28276
Exponential Moving Average (EMA) 1.03139 1.2189 1.27588 133.34543
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 176.46879 163.59655 0.70136 295.59192
HT_TRENDLINE 1.03109 1.21851 1.27618 133.36684
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 0.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.03161 1.21925 1.2755 133.27751
LINEARREG 1.03175 1.21944 1.27552 133.2584
LINEARREG_ANGLE 0.00309 0.00476 -0.00316 -0.76709
LINEARREG_INTERCEPT 1.03104 1.21836 1.27623 133.43246
LINEARREG_SLOPE 0.000050 0.000080 -0.000060 -0.01339
MEDPRICE 1.03163 1.21914 1.27547 133.292
MIDPOINT 1.03132 1.21882 1.27587 133.3575
MIDPRICE 1.03128 1.21875 1.27585 133.3525
MINUS_DI 11.30435 12.98031 36.4553 34.65127
MINUS_DM 0.00040 0.00051 0.00102 0.22
Momentum (MOM) 0.00074 0.00070 -0.00080 -0.121
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving Average (MA) 1.03139 1.2189 1.27588 133.34543
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00019 0.00021 -0.00027 0.00201
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0
PLUS_DI 32.41304 32.55592 9.0298 11.76144
PLUS_DM 0.00099 0.0012 0.00031 0.08
ROCR100 100.06207 100.07388 99.93731 99.87336
Rate of Change (ROC) 0.06207 0.07388 -0.06269 -0.12664
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00062 0.00074 -0.00063 -0.00127
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00062 1.00074 0.99937 0.99873
Relative Strength Index (RSI) 70.0 72.05882 24.02597 20.9622
SUM 14.43952 17.06459 17.86226 1866.836
Standard Deviation (SD) 0.00026 0.00040 0.00026 0.05834
Stochastic (STOCH) 67.52137 49.67532 15.37063 24.35897
Stochastic Fast (STOCHF) 89.74359 28.57143 15.38462 26.15385
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 0.0 0.0 8.66021
Stop and Reverse (SAR) 1.03175 1.21892 1.27567 133.272
TRIX -0.00282 -0.00261 -0.00032 0.00606
Time Series Forecast (TSF) 1.0318 1.21952 1.27546 133.24501
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.03141 1.21897 1.27591 133.33868
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.03117 1.21861 1.27605 133.386
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.03172 1.2193 1.27548 133.27679
True Range (TRANGE) 0.00024 0.00044 0.00030 0.034
Typical Price (TYPPRICE) 1.03166 1.21911 1.27545 133.288
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 79.83516 38.05386 32.08964 18.65977
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0034
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.03167 1.2191 1.27544 133.286
Weighted Moving Average (WMA) 1.03151 1.21908 1.27576 133.31642
Williams Percent Range (WILLR) -4.16667 -26.51515 -90.65421 -84.03756