เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Technical Analysis Indicators

Indicators

EURUSD GBPUSD USDCAD USDJPY
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0
Aroon Oscillator (AROONOSC) 100.0 71.42857 78.57143 -71.42857
Average Directional Index (ADI) 15.29357 30.03577 33.94861 35.45606
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 15.56291 37.50563 47.02023 20.57208
Average Price (AVGPRICE) 1.08426 1.2659 1.35536 150.1105
Average True Range (ATR) 0.00024 0.00030 0.00032 0.03271
Balance of Power (BOP) 0.64286 0.53333 0.0 -0.05263
Chande Momentum Oscillator (CMO) 59.63303 44.16244 30.30303 10.7438
Commodity Channel Index (CCI) 167.98113 145.59317 66.50255 127.0116
Directional Movement Index (DX) 46.29948 37.87879 53.65419 32.07547
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.08414 1.2657 1.35525 150.08658
Exponential Moving Average (EMA) 1.08393 1.26536 1.35525 150.08043
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 194.0969 71.29427 39.57361 27.63709
HT_TRENDLINE 1.08382 1.26537 1.35548 150.09917
HT_TRENDMODE 0.0 0.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.08423 1.26584 1.35529 150.10802
LINEARREG 1.08416 1.26582 1.35538 150.09334
LINEARREG_ANGLE 0.00206 0.00406 0.00113 0.11384
LINEARREG_INTERCEPT 1.08369 1.2649 1.35513 150.06751
LINEARREG_SLOPE 0.000040 0.000070 0.000020 0.00199
MEDPRICE 1.08426 1.26591 1.35537 150.1115
MIDPOINT 1.084 1.26543 1.35515 150.088
MIDPRICE 1.08398 1.26539 1.35513 150.086
MINUS_DI 7.22724 9.59842 6.65075 11.75289
MINUS_DM 0.00024 0.00038 0.00030 0.027
Momentum (MOM) 0.00055 0.00101 0.00022 0.053
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving Average (MA) 1.08393 1.26536 1.35525 150.08043
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00016 0.000060 -0.00018 -0.01136
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0
PLUS_DI 19.6896 21.3038 22.0498 22.85284
PLUS_DM 0.00065 0.00091 0.00099 0.105
ROCR100 100.05998 100.06877 100.02952 100.01732
Rate of Change (ROC) 0.05998 0.06877 0.02952 0.01732
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00060 0.00069 0.00030 0.00017
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.0006 1.00069 1.0003 1.00017
Relative Strength Index (RSI) 79.81651 72.08122 65.15152 55.3719
SUM 15.17499 17.71499 18.97355 2101.126
Standard Deviation (SD) 0.00016 0.00032 0.00013 0.02211
Stochastic (STOCH) 83.69963 90.23965 51.38889 83.46791
Stochastic Fast (STOCHF) 95.71429 94.44444 54.16667 77.17391
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 100.0 93.2546 100.0
Stop and Reverse (SAR) 1.08409 1.26578 1.35528 150.094
TRIX -0.00039 -0.00136 -0.00039 0.00033
Time Series Forecast (TSF) 1.0842 1.26589 1.3554 150.09533
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.08391 1.26531 1.35528 150.0757
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.08385 1.26525 1.3553 150.08494
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.08418 1.26581 1.3553 150.09643
True Range (TRANGE) 0.00014 0.00015 0.00014 0.019
Typical Price (TYPPRICE) 1.08427 1.26591 1.35537 150.11067
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 73.28798 60.09623 36.84845 41.05263
Variance 0.0 0.0 0.0 0.00049
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.08428 1.26592 1.35536 150.11025
Weighted Moving Average (WMA) 1.08401 1.26551 1.3553 150.08473
Williams Percent Range (WILLR) -4.28571 -4.20168 -25.0 -26.04167