เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

ระบบที่ถูกติดตามมากที่สุด (สุดยอด 10 อันดับ)

  ระบบ การติดตาม กำไร ขาดทุนสะสม บัญชี ระบบ การเทรด ประสิทธิภาพ
1 GPS Robot FxChoice 100k 2,920 +561.08% 37.70% จริง เทคนิค อัตโนมัติ GPS Robot FxChoice 100k performance
2 Dragon PROTrader 2.0 2,053 +1065.01% 21.73% จริง เทคนิค อัตโนมัติ Dragon PROTrader 2.0 performance
3 AlgoFX Arbi 1,961 +679.74% 0.06% จริง เทคนิค อัตโนมัติ AlgoFX Arbi performance
4 Arbitrage trading 1,740 +893.16% 0.40% จริง เทคนิค อัตโนมัติ Arbitrage trading performance
5 Arbitrage Trading EUR 1,302 +1121.76% 0.35% จริง เทคนิค อัตโนมัติ Arbitrage Trading EUR performance
6 NinjaTrainer 977 +226.87% 30.06% จริง เทคนิค อัตโนมัติ NinjaTrainer performance
7 NightProfit 931 +591.61% 15.43% จริง เทคนิค ผสม NightProfit performance
8 SFE Price Action 906 +417.1% 25.58% จริง เทคนิค อัตโนมัติ SFE Price Action performance
9 GTR_Trade01 906 +676.55% 4.41% จริง เทคนิค ผสม GTR_Trade01 performance
10 ATLAS 779 +425.37% 47.79% จริง เทคนิค อัตโนมัติ ATLAS performance

ระบบที่ถูกสนทนามากที่สุด (สุดยอด 10 อันดับ)

  ระบบ การสนทนา กำไร ขาดทุนสะสม บัญชี ระบบ การเทรด ประสิทธิภาพ
1 GPS Robot FxChoice 100k 698 +561.08% 37.70% จริง เทคนิค อัตโนมัติ GPS Robot FxChoice 100k performance
2 NCM Conservative 355 +499.99% 33.76% จริง เทคนิค ผสม NCM Conservative performance
3 Artificial General Intelligence V.7.0 214 +5.13M% 49.26% เดโม เทคนิค อัตโนมัติ Artificial General Intelligence V.7.0 performance
4 GPS Forex Robot FxChoice 148 +247.45% 30.79% จริง เทคนิค อัตโนมัติ GPS Forex Robot FxChoice performance
5 Free Trade Copy without Broker Limitation 116 +1460.63% 80.70% จริง เทคนิค คู่มือ Free Trade Copy without Broker Limitation performance
6 AlgoFX Arbi 111 +679.74% 0.06% จริง เทคนิค อัตโนมัติ AlgoFX Arbi performance
7 RBM.1.6.0.1 105 +945.62% 15.76% จริง เทคนิค ผสม RBM.1.6.0.1 performance
8 Best Scalper 90 +1730.65% 59.72% จริง เทคนิค อัตโนมัติ Best Scalper performance
9 Hedge Fund EA 83 +66.33% 28.90% จริง เทคนิค อัตโนมัติ Hedge Fund EA performance
10 Arbitrage trading 82 +893.16% 0.40% จริง เทคนิค อัตโนมัติ Arbitrage trading performance