เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

ระบบที่ถูกติดตามมากที่สุด (สุดยอด 10 อันดับ)

  ระบบ การติดตาม กำไร ขาดทุนสะสม บัญชี ระบบ การเทรด ประสิทธิภาพ
1 GPS Robot FxChoice 100k 3,375 +579.4% 37.70% จริง เทคนิค อัตโนมัติ GPS Robot FxChoice 100k performance
2 ELITE Dragon Trader 2,379 +1345.14% 28.89% จริง เทคนิค อัตโนมัติ ELITE Dragon Trader performance
3 FXStabilizer_EUR - Turbo 1,095 +2519.24% 13.26% จริง เทคนิค อัตโนมัติ FXStabilizer_EUR - Turbo performance
4 NinjaTrainer 975 +234.19% 30.06% จริง เทคนิค อัตโนมัติ NinjaTrainer performance
5 Dynamic Trend Duo (AUDJPY, Active) 713 +89.95% 20.12% จริง เทคนิค อัตโนมัติ Dynamic Trend Duo (AUDJPY, Active) performance
6 GPS Forex Robot FxChoice 686 +260.44% 30.79% จริง เทคนิค อัตโนมัติ GPS Forex Robot FxChoice performance
7 NCM Conservative 606 +608.86% 35.46% จริง เทคนิค ผสม NCM Conservative performance
8 ForexTruck 449 +761.6% 18.67% จริง เทคนิค อัตโนมัติ ForexTruck performance
9 GPS Robot FxChoice 1mio Tr 369 +233.61% 88.95% จริง เทคนิค อัตโนมัติ GPS Robot FxChoice 1mio Tr performance
10 Artificial General Intelligence V.7.0 360 +4.04M% 59.92% เดโม เทคนิค อัตโนมัติ Artificial General Intelligence V.7.0 performance

ระบบที่ถูกสนทนามากที่สุด (สุดยอด 10 อันดับ)

  ระบบ การสนทนา กำไร ขาดทุนสะสม บัญชี ระบบ การเทรด ประสิทธิภาพ
1 GPS Robot FxChoice 100k 717 +579.4% 37.70% จริง เทคนิค อัตโนมัติ GPS Robot FxChoice 100k performance
2 NCM Conservative 379 +608.86% 35.46% จริง เทคนิค ผสม NCM Conservative performance
3 Artificial General Intelligence V.7.0 217 +4.04M% 59.92% เดโม เทคนิค อัตโนมัติ Artificial General Intelligence V.7.0 performance
4 GPS Forex Robot FxChoice 150 +260.44% 30.79% จริง เทคนิค อัตโนมัติ GPS Forex Robot FxChoice performance
5 The Money Tree 120 +2029.68% 18.79% จริง เทคนิค อัตโนมัติ The Money Tree performance
6 RBM.1.6.0.1 117 +1107.58% 49.17% จริง เทคนิค คู่มือ RBM.1.6.0.1 performance
7 Razor EA 108 +75.18% 5.91% จริง เทคนิค อัตโนมัติ Razor EA performance
8 FXStabilizer_EUR - Turbo 86 +2519.24% 13.26% จริง เทคนิค อัตโนมัติ FXStabilizer_EUR - Turbo performance
9 LUX 82 +3839.66% 11.82% จริง เทคนิค ผสม LUX performance
10 QuantumF2 73 +3610.42% 5.32% จริง - - QuantumF2 performance