เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

หัวข้อล่าสุดที่กล่าวถึง

Profit target? ใน ทั่วไป โดย LukeRachel - 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Achieving is easy if you have a target in anything. The same goes for trading. If you can trade with the right knowledge and set goals, it will be much easier to make a profit.
Forex is the biggest financial ใน ทั่วไป โดย LukeRachel - 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Forex Currency Exchange Market. Forex platforms help a lot to become financially self-sufficient. However, proper knowledge and trading education are required.
Can you suggest me a broker with the following ...... ใน นักเทรดมือใหม่ โดย SteveHanks - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yes. You are right.
FX books to read for newbies ใน นักเทรดมือใหม่ โดย SteveHanks - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Practicing can make you pro.
MT4 is hard! ใน นักเทรดมือใหม่ โดย SteveHanks - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
MT4 is far better than MT5.
Need to know the truth ใน นักเทรดมือใหม่ โดย SteveHanks - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Using high leverage may cause high risks.
Forex Trading ใน นักเทรดมือใหม่ โดย SteveHanks - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yes. Learning the basics of forex is mandatory to survive in this market.
Common mistakes ใน ทั่วไป โดย WaltonCharles - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I agree with you.
Best forex broker for scalping and zero spread? ใน ทั่วไป โดย WaltonCharles - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Choosing the best broker is the most difficult thing in this market.
Money Management Tips ใน ทั่วไป โดย WaltonCharles - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I think both are same.
Simple Trading Tips for beginner. ใน นักเทรดมือใหม่ โดย WaltonCharles - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yes. Every trader should follow the market conditions.
Gold Master EA ใน ระบบการเทรด โดย CRD_Forex - 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Impressive !
Now Bitcoin Price is 10,000$+ . What do you think?... ใน คริปโต โดย Stonesong - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
If everything is calculated correctly then the result will certainly be good.
Bitcoin future? ใน คริปโต โดย Stonesong - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Even some fluctuations are not able to critically affect Bitcoin
Does bitcoin still holds stronger than stocks? ใน คริปโต โดย Stonesong - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
In order not to be mistaken, I often use analytical reviews from Amarkets. Provide versatile assistance
Best Crypto to Invest in these Times. ใน คริปโต โดย Stonesong - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
It is most profitable to buy and sell digital assets on a cryptocurrency exchange - there are minimal commissions, maximum reliability and the widest selection of assets.
How to exchange cryptocurrency? ใน คริปโต โดย Stonesong - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I used it a couple of times, I will say that there were no problems
Beginner's Tips ใน นักเทรดมือใหม่ โดย Tradelist45 - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
the leverage ratio is very much complicated issue for the beginners trader , because it contains huge risk from all financial tool in Forex trading , for that reason traders should more careful when using leverage.
What is your favorite leverage? ใน ทั่วไป โดย Tradelist45 - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
i have no specific trading leverage that i use for all time , but the main problem is sometimes any kind of leverage can fall you a great trouble in spite of having good knowledge and experience.
Is forex trading really worth it? ใน ทั่วไป โดย LukeRachel - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Worth it. I have lost for a long time but never thought negatively. I have learned from mistakes and traded with patience.