เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Prop Trading Firms Reviews and Rating

The review section on Myfxbook is the perfect place to find out more about prop trading firms. The reviews are based on the experiences of actual traders, so you can get a real insight into what it is like to trade with each firm. You can find out more about each prop firm by clicking on its name.

You can also submit your own experience by rating from 1 (worst) to 5 (best) and writing a review to help other traders decide which firm to choose.

What is prop trading (proprietary trading)?

Proprietary trading is also known as 'prop trading', it is when a company hires professional traders, called 'prop traders', to trade financial instruments such as currencies, stocks, and commodities on their behalf.

One of the main advantages of proprietary trading is that it allows traders to act quickly on market opportunities without having to worry about the constraints that may be imposed by clients.

What is a proprietary trading firm?

Proprietary firms (or prop firms) provide traders with access to the firm's funds in exchange for a percentage of the profits. The frequency and amount of profit distribution vary from company to company.

A prop trading firm may offer traders additional assistance such as instructions, professional tutoring, and professional trading tools.

Prop Trader Definition

Prop traders are professional traders recruited by proprietary trading firms. In exchange for a percentage of the earnings, they trade with the prop firm's capital. Numerous traders are tempted to become prop traders since they see it as an excellent opportunity to trade with substantial capital without risking their own funds.

To become a prop trader, many prop firms have an evaluation process that traders must complete to demonstrate their ability to generate consistent profits and receive funding.

Best Prop Trading Firms

There are many proprietary trading firms out there, and it can be difficult to know which ones are reputable and which ones are not.

We gathered the top prop trading firms on the market, and you can use the reviews and ratings made by real traders' experiences to evaluate which trading firm is the best fit for you.

Prop Trading Firms

โหวต โพสต์ คะแนน
Akuna Capital 4
โหวต
0
โพสต์
Audacity Capital 7
โหวต
1
โพสต์
Avatar Securities 0
โหวต
0
โพสต์
Belvedere Trading 0
โหวต
0
โพสต์
BluFX 0
โหวต
0
โพสต์
Chicago Trading Company 0
โหวต
0
โพสต์
Citadel Securities 0
โหวต
0
โพสต์
City Traders Imperium 2
โหวต
1
โพสต์
DRW Trading 0
โหวต
0
โพสต์
DV Trading 0
โหวต
0
โพสต์
Earn2Trade 0
โหวต
0
โพสต์
Fidelcrest 0
โหวต
0
โพสต์
First New York 0
โหวต
0
โพสต์
Flow Traders 0
โหวต
0
โพสต์
FTMO 16
โหวต
6
โพสต์
FTUK 0
โหวต
0
โพสต์
Gelber Group 0
โหวต
0
โพสต์
Geneva Trading 0
โหวต
0
โพสต์
Grace Hall Trading 0
โหวต
0
โพสต์
Group One 0
โหวต
0
โพสต์
ความคิดเห็นที่ให้มาไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของ Myfxbook หรือบริษัทในเครือ และไม่ควรมองว่าเป็นการชักชวนหรือแนะนำสำหรับผู้ให้บริการสัญญาณใด ๆ หากคุณเลือกที่จะตัดสินใจหรือทำการเทรดตามความคิดเห็น คุณกำลังดำเนินการดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง Myfxbook และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เนื้อหาที่ให้ไว้