เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Discussion of the Forex Contest ADS Securities Forex Contest

Jul 06, 2016 at 11:58
8,990 การดู
298 Replies
Myfxbook (Staff)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 31, 2009   1431 โพสต์
Jul 06, 2016 at 11:58
This topic is for discussing the Forex Contest ADS Securities.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 03, 2013   6 โพสต์
Jul 08, 2016 at 07:06
There is no useful info in rules:
1) EA's
2) Instruments?
3) Max open & pending orders?
4) Can the prize be withdrawn?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 22, 2016   17 โพสต์
Jul 08, 2016 at 07:09
lol, all asian countries are out
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2013   4 โพสต์
Jul 08, 2016 at 07:09
the country list show only Europe and (South & Central America)
so if someone from an asian country (China, Singapore, Japan, Philippines, etc.) won the contest
he can not get the prize money because he is not in europe or america.
Just want to clarify also the Arab nation is not in the list.....
But still they can joint the contest though they can not get the prize money ........
USA Gains Fund (lisaiceland)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 15, 2015   2 โพสต์
Jul 08, 2016 at 07:09
OH well....I guess USa residents are out of luck to participate in this contest! Bummer ;-(
Trade Like You Mean It!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 30, 2016   1 โพสต์
Jul 08, 2016 at 07:09
Can you look at my profile and see if everything is ok?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 12, 2015   1 โพสต์
Jul 08, 2016 at 07:11
Just point that initial balance is 50.000 not 100.000 as says in the example.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 07, 2012   16 โพสต์
Jul 08, 2016 at 07:13
i am happy for register myfxbook ads contest
good luck for winner of
if give money to winner
thanks
The Competition is valid for residents of the countries listed here;
i am register but not our country residents of the countries listed asia country and pakistan name not in list
this is fair
or cheating
i am not understand
when i win contest but not give money any company
he said deposit money

acbfxwizard (acbfxwizard)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 27, 2016   2 โพสต์
Jul 08, 2016 at 08:51
how come uae is not on the list? it has a branch in abu dhabi. wow are they serious??!?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 18, 2015   6 โพสต์
Jul 08, 2016 at 08:51
only in list country may be play in this conest????
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 24, 2010   1 โพสต์
Jul 08, 2016 at 10:14
If i am NOT eligible please cancel my registration / entry.
Thanks.
ٍSafar Alghamdi (SafarAlghamdi)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 01, 2014   6 โพสต์
Jul 08, 2016 at 14:50
Welcome all

I have a question .
Start in the competition date and the date of Alatnea for punctuality ?

thanks
God bless
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 19, 2015   9 โพสต์
Jul 08, 2016 at 14:51
mothaya posted:
 The Competition is valid for residents of the countries listed here; https://www.ads-securities.co.uk/country-list/How do you exactly say that? That list just only promotion list know. there is no anything mentioned about the contest of myfxbook
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 17, 2015   1 โพสต์
Jul 08, 2016 at 14:56
Good luck
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 07, 2012   16 โพสต์
Jul 08, 2016 at 14:56
when Asia country out of contest
why you register contest asia people
why you send mail contest asia people
Chooddy (Chooddy)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 10, 2015   2 โพสต์
Jul 09, 2016 at 19:34
OK, I'm completely clear. Please cancel my account!!!

Contest Rules

17. The Competition is:

i) non-transferrable and cannot be combined with any other competition or promotion offered by ADS or any of its affiliates;

ii) valid for residents of the countries listed here; https://www.ads-securities.co.uk/country-list/
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 23, 2016   10 โพสต์
Jul 09, 2016 at 19:35
Morocco is eligible please cancel my registration
cote.sporttt@
Maxim (trilobyte)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 10, 2012   1 โพสต์
Jul 09, 2016 at 19:35
The [b]Promotion[/b] is valid for residents of the countries listed below: NOT Competition
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 30, 2013   1 โพสต์
Jul 09, 2016 at 19:36
My registration to participate in ADS securities Trading Contest was successful.
However, after knowing that my country is not on the list for the contest, therefore please cancel my registration.
Thank you.
Able57 (Venom69)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 29, 2016   1 โพสต์
Jul 09, 2016 at 19:37
aku wong jowo alias indo...ga oleh ta melu kontes???? llek g oleh rapopo
Im Be smart
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ