เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Discussion of the Forex Contest FIXI Markets Forex Contest

May 15, 2018 at 12:21
10,977 การดู
288 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2017   1 โพสต์
May 25, 2018 at 09:16
what is the server name ?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 23, 2018   1 โพสต์
May 25, 2018 at 09:16
HEY I HAVEN'T RECEIVED MY LOGIN DETAILS YET PLEASE CONTACT ME.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 27, 2018   6 โพสต์
May 25, 2018 at 09:18
PKing794 posted:
yeah I haven't received my credentials either

how long take to get your credentials? also they send it to the email?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 27, 2018   6 โพสต์
May 25, 2018 at 09:18
how long takes to get the credentials?
Md Mostafa Abe Salek (salekmanu)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 18, 2012   7 โพสต์
May 25, 2018 at 09:21
I don't have received my contest currency list
salek.manu@
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2018   2 โพสต์
May 25, 2018 at 09:23
FixiMarkets-Demo
just searching in the field
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2018   2 โพสต์
May 25, 2018 at 12:58
TradeFxSA posted:
what is the server name ?

FixiMarkets-Demo
Another Brian (AnotherBrian)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 17, 2011   75 โพสต์
May 27, 2018 at 01:08
The email I received doens't have a download link for their platform. What's up with that?
Choppawood (choppawood)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 10, 2014   20 โพสต์
May 27, 2018 at 02:55
AnotherBrian posted:
The email I received doens't have a download link for their platform. What's up with that?

  Hello, AnotherBrian here is a link to download MT4 Platform

https://download.mql5.com/cdn/web/fixi.plc/mt4/fiximarkets4setup.exe

Kind Regards
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 26, 2013   9 โพสต์
May 27, 2018 at 06:22
how are we going to download the mt4 plateform
Mentor someone
TotoCayetano (okpinoy)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 13, 2014   8 โพสต์
May 27, 2018 at 06:48
i've got the credentials but where can i download the mt4. i tried the fixi market website but can't reach it. what's the link. thanks
TotoCayetano (okpinoy)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 13, 2014   8 โพสต์
May 27, 2018 at 06:48
found it :)
Willy Di Paula (ElTano)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2017   1 โพสต์
May 27, 2018 at 06:59
Hola, cuando recibiré los accesos y el link de descarga de la plataforma... desde ya muchas gracias
Choppawood (choppawood)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 10, 2014   20 โพสต์
May 27, 2018 at 08:52
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 07, 2018   2 โพสต์
May 27, 2018 at 11:25
didn't receive my credentials yet after more than one week of subsciption??????????
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 05, 2011   45 โพสต์
May 27, 2018 at 21:32
Well,contest is almost started and I haven't received any answer about the credentias to trade on.
How long will we wait yet?
How could we compete in equal conditions if some players have access an many other no.
Please, someone in charge of this contest post some words here to explain.

Regards
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 21, 2017   1 โพสต์
May 28, 2018 at 05:42
HALLO EVERYONE! HOW CAN I GET MY CREDENTIALS FROM FIXI??
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 17, 2017   1 โพสต์
May 29, 2018 at 06:03
Have anyone received your credentials? It seems that nobody have them 🙃
uthai (pad001)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 16, 2012   2 โพสต์
May 29, 2018 at 06:18
i don't know
Habib Snoussi (HabibSnoussi)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 21, 2018   2 โพสต์
May 29, 2018 at 06:20
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ