เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Discussion of the Forex Contest Tradeo Forex Contest

Oct 15, 2015 at 07:53
8,288 การดู
180 Replies
Myfxbook (Staff)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 31, 2009   1431 โพสต์
Oct 15, 2015 at 07:53
This topic is for discussing the Forex Contest Tradeo.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2015   20 โพสต์
Oct 16, 2015 at 17:47
● Withdrawal of Funds: Funds deposited by Tradeo as a prize can be withdrawn following roles of bonus.
WHAT DOES IT MEAN?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 08, 2013   2 โพสต์
Oct 16, 2015 at 17:48
Are U.S. traders allowed to compete?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 05, 2011   45 โพสต์
Oct 16, 2015 at 17:55
I was unable to install the MT4 terminal.
During installation the program ask me for a proxy server and then keeps rolling without download anything.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 05, 2013   1 โพสต์
Oct 17, 2015 at 15:43
Try to re-install it again,close down other programs running
Farsheed Ansari (farsheed)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 18, 2015   4 โพสต์
Oct 18, 2015 at 06:10
i`ve problem with missing trading history!!!
Вячеслав (AKS100)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 07, 2014   3 โพสต์
Oct 18, 2015 at 06:12
Здравствуйте. Кто нибудь может сказать призы выводимые(реальные)?. Или не снимаемый бонус, на который еще надо будет торговать?. А прибыль с него уже можно будет снимать?. И вообще не понятно если победил и это только бонус. Тогда где будет хранится призовая сумма. На каком терминале торговать и у какого брокера. И как это все будет без регистрации личного кабинета и управлением счета???. Вообщем только одни вопросы!!!

Hello. Who else can say the prizes are displayed(real)?. Or not the amount of bonus that still need to trade?. And the profit from it is already possible to remove?. And even if won and this is just a bonus. Then where will be stored the prize sum. The terminal to trade and what broker. And this is without registration of the personal account and the office account???. Generally only some questions!!!
Вижу цель-не вижу препятствий!!!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 30, 2014   8 โพสต์
Oct 18, 2015 at 06:12
Hi for all
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 11, 2015   1 โพสต์
Oct 18, 2015 at 06:26
Must deposit before withdraw prize...ermm...perhaps
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 31, 2012   1 โพสต์
Oct 18, 2015 at 06:30
Ciao a tutti
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 18, 2013   22 โพสต์
Oct 18, 2015 at 09:00
AKS100 posted:
Здравствуйте. Кто нибудь может сказать призы выводимые(реальные)?. Или не снимаемый бонус, на который еще надо будет торговать?. А прибыль с него уже можно будет снимать?. И вообще не понятно если победил и это только бонус. Тогда где будет хранится призовая сумма. На каком терминале торговать и у какого брокера. И как это все будет без регистрации личного кабинета и управлением счета???. Вообщем только одни вопросы!!!
Привет Слава!
Ты тут не один такой вопросительный. )))
Я уже всё разазнас и скажу тебе так:
Призы дают на твой счет в этой конторе. Пока там не наторгуешь некоторый объем, снять ты не сможешь эти деньги.
Считай, что это как бездепозитный бонус - с ним торгуешь и прибыль в карман. Торговать будешь у этого же брокера и на конкурсе и потом на призовые мани, если получишь.
Когда выиграешь, всё тебе дадут и зарегистрируют, оформят всё как надо. И кабинет появится и всё управление там. А пока курочка в яичке только. )))
УДАЧИ в трейдинге!
 
Вячеслав (AKS100)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 07, 2014   3 โพสต์
Oct 18, 2015 at 13:46
Спасибо за инфу. Вам тоже удачи!
Вижу цель-не вижу препятствий!!!
Alsayed Shaheen (Mozert80)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 23, 2014   6 โพสต์
Oct 19, 2015 at 05:52
Good luck 4 All
Do not despair with life and no life with Elias
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 14, 2015   4 โพสต์
Oct 19, 2015 at 06:25
can use ea in this competiotion?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2015   20 โพสต์
Oct 19, 2015 at 13:51
Можно подробнее рассказать про призовые? приз выводится или нет? если приз это бонус то какая отработка?
Организаторы конкурса - напишите в правилах конкурса подробно про приз, иначе в конце будет много вопрос к вам.
От себя добавлю, брокер не пользуется популярностью и порядочность брокера под вопросом.
........
You can tell more about the prize? Prize withdrawn or not? If the prize is a bonus which is working out?
Organizers of the contest - write the rules of the contest details about the prize, or in the end will have many questions for you.
I'd add, the broker is not popular and decency broker in question.
Rivalrytrade (dentrade)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 03, 2015   19 โพสต์
Oct 20, 2015 at 05:59
Good luck People!!
den.wisman@
Tuan Anh Lo (Phoenixviet)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 13, 2015   2 โพสต์
Oct 20, 2015 at 06:14
Hi everybody
I hope to win prizes
Follow me
Follow the Big Boys 😉
Tuan Anh Lo (Phoenixviet)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 13, 2015   2 โพสต์
Oct 20, 2015 at 06:26
dentrade posted:
Good luck People!!
Good luck!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 20, 2015   1 โพสต์
Oct 20, 2015 at 12:13
Taken from Tradeo terms and conditions:

'If the Customer has received an Award not subject to a deposited amount, then
the Customer will have to generate a trading volume of 15,000 times the Award
amount in the Account in order for the Customer to be able to withdraw profits.'

So, if one wons 100 dollar, how many lots have to be traded in order to receive the prize ? 15.000 lots?!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 04, 2013   1 โพสต์
Oct 20, 2015 at 12:17
Lagoda posted:
Я уже всё разазнас

Приветствую! Если все 'разазнас', то, может в курсе, будет ли общий мониторинг, или какая инфа о том, в яичке ты или в курице.... Нигде не могу добиться толком ответа, к сожалению((
Удачи!
111216vl@
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ