เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Entries(SNIPER) and High reward entries

Aug 09, 2020 at 20:05
775 การดู
4 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 04, 2017   1 โพสต์
Aug 09, 2020 at 20:05
I will be posting entries
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2020   2 โพสต์
Aug 16, 2020 at 20:51
I would be waiting to see that..I am a big fan of sniper entries and i also use supply and demand in my trading approach..
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 09, 2020   26 โพสต์
Nov 23, 2020 at 20:48
Everything new that can be useful in the work is exactly what every modern trader is interested in. Share your observations, it can definitely be something useful.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 30, 2019   24 โพสต์
Dec 06, 2020 at 17:02
A new day - new opportunities.
I believe that you can try different things and develop under all circumstances.
Much depends on motivation and desire.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 24, 2020   11 โพสต์
Dec 30, 2020 at 10:01
It's great that you share your experience. Because it can be yours -
1. motivation
2. inspiration
3. perspective
4. and freedom of course!
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ