เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

FULL THROTTLE 10%

Apr 18, 2013 at 07:02
1,648 การดู
31 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 18, 2013 at 07:02
Starting this using manual Trading only the EJ. The EJ is a very volatile pair running a lot of pips every day. I will trade within the London Session mainly but if NY Session will give opportunities I will trade them too if I´m infront of my pc.
Using my ol Dax30 Account I referred to within Small Traders Dream Diary I will set Start to today.
My System depends on a couple of indicators, one for early trend/retracement prediction, second for givin me entry, third for support and resistance and fourth for overall direction.
Trading a while now this one is by far the best I ever had. I decided to open this Topic and perhaps an Traders Room soon….
10% a day seems very High but you can reach it!
Starting balance is €51.63 and LotSize is 0.01 = 7-8 €Cent p. pip
Using this I can calculate how many pips I do need for my goal. Or lookin at Equity… 10% is €5.61……..
Most times if I enter early and chart is retracing a bit I do setup another trader but that depends on price action then.
FULL THROTTLE https://www.myfxbook.com/members/sfx_systems/full-throttle-10/502751Let´s take ACTION……..

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 18, 2013 at 07:16 (แก้ไขแล้ว Apr 18, 2013 at 07:17)
Traded the noise…. Chart is hangin around 200 EMA and 50 Fib and direction was setup a couple of hours ago…. went in with 1st Trade around 50 Fib and when chart went back I setup 2nd trade for trading the noise.

1st Trade made €1.01…. and room for more trades.

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 18, 2013 at 07:32
What I do sitting infront of my pc watching opened trades or lookin for entries...

https://www.dooloop.tv/video/3536441/seeed-what-you-deserve-is-what-you-get

one of the finest and best german bands performing The Traders Song

- What You Deserve Is What You Get -ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 18, 2013 at 09:23 (แก้ไขแล้ว Apr 18, 2013 at 09:40)
Alright……
First of all could had stayed in because both EMAs kissin each other now AND Chart will go more up BUT…. I Have Reached My Daily Goal!!! And it is safe now!!!So Time now to celebrate and comin down…..
Molotov for Celebrating – Wonderful World for comin down – this is REAL SWING TRADING ;-)

https://www.dooloop.tv/video/3654687/seeed-molotov-wonderful-lifeSEE YA Guys...

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 18, 2013 at 09:45
LOL......

look at myfxbook monthly performance for my system.....
well my system is good but guys....... LOL

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 19, 2013 at 06:14
FRIDAY.......

1 hour to go, let´s do the Warm Up
https://www.dooloop.tv/video/3536441/seeed-what-you-deserve-is-what-you-get
this is how the EJ looks right now, still in an range. I wait for an short signal
waitin for and swingin to London open....

let´s see what I get todayไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 19, 2013 at 10:06 (แก้ไขแล้ว Apr 19, 2013 at 10:11)
OK.....
made 2 small Noise Trades and Balance went over €60.......so for me this reached my daily goal of 10%. I take account of €50, so yesterday
needed €5 for 10%, today €5.5 to reach 10% from Account Balance, understand?

myfxbook is showin right now 16.41% but I wont argue with it.
Now opened an Single Trade because Chart WILL go above 130 ... uups, went above as I wrote this so
let see what I get what I deserve ;-)

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 19, 2013 at 11:48 (แก้ไขแล้ว Apr 19, 2013 at 12:07)
my goals......
as I have 2 trades opened right now for a bit more performance and waitin to go above 130 level I sit here to write about my goals and how to calculate....

first thing is nice to start with an small account because this way you get an warm up for this performance....
10% from €50 is €5, so not much but in percent A LOT...

ok, trading up this tryin to get 10% a day this can easily grow immense....
and if you grow with it it wont harm you!
because you know the ratio exactly from €50 / $50 to.......

sry, had to close 1 position, 1 left on the table...

ok, growin up with an system, a great way and I will show it up right here.

my ratio is esy, start with €50 10% are €5.... €55 10% are €5.5 and so on, got it?

ok, made my 10% in myfxbook now too so weekend can come, havin some orange/vodkas AND time for
https://www.dooloop.tv/video/3654687/seeed-molotov-wonderful-life

see ya and an nice weekend guys

uups, one trade still open... will close him soon
Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 19, 2013 at 12:17
WEEKEND!!!!!!!!!!

GUESS What I´m Doin Now???

https://www.dooloop.tv/video/3654687/seeed-molotov-wonderful-life
YEP

Well, what u think?
I will have now this bloody good music AND a glass of orange/Vodka - CHEERS

always good trading an
an nice weekend

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 19, 2013 at 12:37
aah, couldnt resist.....

havin this bloody good monsta music in my ears had a glass of red wine and a look to the EJ Chart...
damn, he´s down so let´s take one more trade, thats it....
Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 19, 2013 at 12:45
THAT´s IT....

WEEKEND now.....have a nice one guys n´gals

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 19, 2013 at 12:47ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 20, 2013 at 07:18
...havin some spare time I´m swingin... I love this Song givin me an good feeling
and if you feel good your trades will be much better
https://www.dooloop.tv/video/3536441/seeed-what-you-deserve-is-what-you-getok, great start into the day, sun shines too......

Full Throttle....
before closing charts manually at my vps I cut out this nice peace of chart I yesterday made
my gain of.... chart went above fib so did draw my blue line in.... and moved Fib too....well firstly I waited for an small retracement down but No Signal. Nice was the area chart went to
 the 80 goin up, down, up, down and shortly first time above 130........ then watching Bulls n Bears fightin for ground
 - the noise - I made my gain from this.

I do not like to go into an excisting trend because everything can happen and risk is high but here I watched the
fight and well, area was great and chart liked my blue line to stay above I made it....ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 22, 2013 at 06:57
Busy Day today so lets try to get a few pips right now.....
Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 22, 2013 at 07:13 (แก้ไขแล้ว Apr 22, 2013 at 07:30)
let´s get the whole pic......

naturally I did started with https://www.dooloop.tv/video/3536441/seeed-what-you-deserve-is-what-you-get 😀

watching traders selling and buyin and........ well as there are not much news today and not really an signal at my chart I decided to go short within 50-20 area price moved last 2 hours for some gain....let see what I get today.... do deserve € 6.05 (€1.26) for todays 10% and Account balance of €66.55......

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 22, 2013 at 07:38
have to leave so closed my 1st trades...

see ya...
Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 22, 2013 at 08:39
back.... for an hour and half...
System generated an Short Signal half an hour ago that is what I waited for
so went in shortly above 130 area.....my MAs are narrowin each other so well perhaps I will let this trade run......
we will see

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 22, 2013 at 08:58
3 Trades open now and waitin for the gain so let´s get the Swing again .... 😀ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 22, 2013 at 09:55
have to leave again so will close my first trade to make this a bit more safe....
think chart will go down havin 2 trades open is enough and not infront of my pc closing first
one gives me more confidence.....
Geht Nich Gibt´s Nich
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
Apr 22, 2013 at 12:58
back................
closed last trade now too......

It Looks Good So far so first of all I will have my SWING.,...
and an nice Glass of Red Wine.....
GOAL ACHIEVED 😎

ไฟล์แนบ :

Geht Nich Gibt´s Nich
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ