เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

"Just Oil"

Apr 29, 2011 at 16:28
41,385 การดู
1,807 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
Apr 29, 2011 at 16:28
As I stated before my goal is to achieve level of competence and consistency to be able successfully manage OPM.
I started trading Oil on FXPrimus in March and have been trading it on demo for 2 months. I am planning to trade one more month in May on demo and then open live account with FXPrimus and resume trading there.

My goal is to achieve average of 3-6% monthly with low risk.
I am inviting other traders and investors to watch my trading and make comments if any.

I have no system and I am trading price action and learning to trade along big money basing my trading upon support/ resistance, trend lines and momentum.

There will be nothing hidden and I have been posting my trading for about 2 years on Oanda forum showing both good and bad moments always.

zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Apr 29, 2011 at 20:49
i am watching.

oil, oil, oil.

go oil.

z/.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
Apr 29, 2011 at 21:00
Well come Edward.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 15, 2010   6 โพสต์
Apr 29, 2011 at 21:21
no offence, but are you qualifiled?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
Apr 29, 2011 at 21:40
Could you explain what do you mean by qualification?


ACAP posted:
    no offence, but are you qualifiled?
zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Apr 29, 2011 at 22:25

Chikot posted:
    Well come Edward.

thank you, kind sir.

😎
zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Apr 29, 2011 at 22:26

Chikot posted:
    Could you explain what do you mean by qualification?


ACAP posted:
    no offence, but are you qualifiled?

chikot,

have you looked at his/her trading chart?

maybe s/he aint qualifiled either.

z/.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
Apr 29, 2011 at 22:29
Well, if by qualification was meant some paper with a stamp I am not qualified.
Regarding the real qualification let's see if I am there yet.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
Apr 29, 2011 at 22:30
ok. I would like people to watch my trading and make conclusions from my results.
I will restart May next week.
zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
May 01, 2011 at 00:17
chikot,

bottom line, it only matters if two people think that you are properly qualified.

1) you.
2) anybody insane enough to fork over cash for you to trade.

no offense intended, really.

i am just telling it like it is.

i mean, srsly, who cares less if some bodiddly from hackensack expresses their opinion about whether or not you are capable of getting the job done.

that is just static, just tune it out.

z/.


zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
May 01, 2011 at 00:21
btw, i finally took the rv out in the country.

it was beautiful.


Total Recall (TotalRecall)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 07, 2011   28 โพสต์
May 01, 2011 at 11:51

zzzero posted:
    btw, i finally took the rv out in the country.

why?

btw what happened to your new oanda forum thread? i liked it :)

😈¿fue Alfonso deportado a Tijuana?😈
blah bla bs
zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
May 01, 2011 at 22:56 (แก้ไขแล้ว May 01, 2011 at 23:11)
obviously, these myfxbook nazis killed my thread.

btw, i have been active in oanda's forum for a good while now.

eff them.

z/.\

😎
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
May 02, 2011 at 09:10
Got up late today. missed the move.
Total Recall (TotalRecall)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 07, 2011   28 โพสต์
May 02, 2011 at 10:23
morning z
zzzero posted:
    obviously, these myfxbook nazis killed my thread.

btw, i have been active in oanda's forum for a good while now.

I suspect you never left.

<quote=zzzero>
z/.\

😎


do i see a new zero? 😄
you are all smileys recently..

almost looks like you have solved your math problem😀
blah bla bs
Total Recall (TotalRecall)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 07, 2011   28 โพสต์
May 02, 2011 at 10:25

Chikot posted:
    Got up late today. missed the move.

dont despair chicot;)
you know the saying:

The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese.
😀
blah bla bs
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
May 02, 2011 at 20:57
This time I was late twice. Firstly due to not hearing alarm, second time was delayed on job. Beautiful day for day trading. I am however slightly down. Volatility seemed died just when I started trading. Need to check alarm clock. It might that it simply did not work at all.


TotalRecall posted:
    
Chikot posted:
    Got up late today. missed the move.

dont despair chicot;)
you know the saying:

The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese.
😀
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
May 02, 2011 at 23:17
The best trade would have been buying after 111.00 rejection. I was leaving just when the level was hit.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
May 03, 2011 at 06:51 (แก้ไขแล้ว May 03, 2011 at 06:51)
It looks pretty orederly for the beginning of the day:will be watching what might come out of it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2010   2299 โพสต์
May 03, 2011 at 06:51
หัวข้อถูกล็อก
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ