เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
DynScaling
Sep 12 2019 at 20:50
10 โพสต์
Most brokers method is fairly simple in that you open an 'money' account with a deposit (wire-transfer, credit card, etc). You can then see your amount in your user profile page. At this point no MT4 accounts are open yet (using MT4 platform as a current example.) From your user profile page you then chose to open on single 'trading' account on MT4 for Forex and CFD for example. Additionally, you may chose to open a MT4 account for crypto currencies only. You can do both, one or the other. With your newly created account(s) you then make an internal transfer to that trading account(s) that you have selected to use in the markets. So the accounts, per say, are not combined. It is simply that you can make internal transfer from your Forex account into your broker cash wallet and then to the Crypto account, or in another pattern that suits you. Other brokers will operate differently for sure, I am just using examples that I know. I hope that clarifies.

AniLorak
Sep 28 2019 at 15:48
920 โพสต์
DynScaling posted:
Most brokers method is fairly simple in that you open an 'money' account with a deposit (wire-transfer, credit card, etc). You can then see your amount in your user profile page. At this point no MT4 accounts are open yet (using MT4 platform as a current example.) From your user profile page you then chose to open on single 'trading' account on MT4 for Forex and CFD for example. Additionally, you may chose to open a MT4 account for crypto currencies only. You can do both, one or the other. With your newly created account(s) you then make an internal transfer to that trading account(s) that you have selected to use in the markets. So the accounts, per say, are not combined. It is simply that you can make internal transfer from your Forex account into your broker cash wallet and then to the Crypto account, or in another pattern that suits you. Other brokers will operate differently for sure, I am just using examples that I know. I hope that clarifies.


I think; which FX brokers are known as good broker for FX trading; if they also offer crypto pairs; that would be a good choice!

AmDiab
Sep 30 2019 at 14:31
718 โพสต์
AniLorak posted:
DynScaling posted:
Most brokers method is fairly simple in that you open an 'money' account with a deposit (wire-transfer, credit card, etc). You can then see your amount in your user profile page. At this point no MT4 accounts are open yet (using MT4 platform as a current example.) From your user profile page you then chose to open on single 'trading' account on MT4 for Forex and CFD for example. Additionally, you may chose to open a MT4 account for crypto currencies only. You can do both, one or the other. With your newly created account(s) you then make an internal transfer to that trading account(s) that you have selected to use in the markets. So the accounts, per say, are not combined. It is simply that you can make internal transfer from your Forex account into your broker cash wallet and then to the Crypto account, or in another pattern that suits you. Other brokers will operate differently for sure, I am just using examples that I know. I hope that clarifies.


I think; which FX brokers are known as good broker for FX trading; if they also offer crypto pairs; that would be a good choice!


It’s a good idea; because transparency is the key; and good brokers are always take care of the security issue!

Imamul
Oct 16 2019 at 06:05
679 โพสต์
We the traders should choose the brokers in cool mind, we have to choose the broker which is more appropriate to the concept of trading of trading that will be used , the traders who are particularly scalpers have to choose the broker which allows trading concept such as this.

putri ririn (putriririn)
Oct 16 2019 at 11:22
5 โพสต์
Κάθε έμπορος έχει μια επιλογή από τον μεσίτη που θα χρησιμοποιηθεί, αν ο έμπορος μπορεί να επιλέξει έναν μεσίτη που είναι πιο κατάλληλος για την έννοια της διαπραγμάτευσης που θα χρησιμοποιηθεί, αν αγαπάτε scalping θα πρέπει να επιλέξετε τον μεσίτη που επιτρέπει την έννοια του εμπορίου όπως αυτό. από όλες τις στρατηγικές συναλλαγών scalping είναι πιο κερδοφόρα, αλλά παρά μια κερδοφόρα εμπορική πολιτική scalping δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σε ένα ρυθμιζόμενο μεσίτη συναλλαγών λόγω πολλών περιορισμών.

AniLorak
Oct 27 2019 at 15:18
920 โพสต์
Imamul posted:
We the traders should choose the brokers in cool mind, we have to choose the broker which is more appropriate to the concept of trading of trading that will be used , the traders who are particularly scalpers have to choose the broker which allows trading concept such as this.


Yes, we should! I see, nowadays leverage is very much important issue! So, which traders are using such a big amount on leverage; they are filtering out!

Mohammadi
Nov 22 2019 at 15:12
886 โพสต์
Without having a reliable support form a credible trading broker that’s not possible at all to lead a comfortable trading life with certainly in spite of good trading knowledge. Because the broker can affects the result of our trading with certainly.

saturdayresearch
Nov 25 2019 at 13:15
9 โพสต์
Anyone have any thoughts on using a crypto ETF rather than buying crypto direct?

Adribaasmet
Nov 29 2019 at 14:26
994 โพสต์
saturdayresearch posted:
Anyone have any thoughts on using a crypto ETF rather than buying crypto direct?


According to me; till now direct buying is the best! Because, it’s too early to join in crypto!

Georg1o
Dec 30 2019 at 20:10
7 โพสต์
Do you really think crypto will be successful in the future? Didn't it grow enough? No one can deny what has happened in the last decades with Bitcoin, but do you think it will continue growing? I don't trust them, I'll stay faithful to asset trading and CFDs, they are secure sources of income, which I've been tasted for years. If not the trading, my broker and the support of my family I would live a boring life today.

StanLees
Dec 31 2019 at 12:27
5 โพสต์
Georg1o posted:
'Do you really think crypto will be successful in the future? Didn't it grow enough? No one can deny what has happened in the last decades with Bitcoin, but do you think it will continue growing? I don't trust them, I'll stay faithful to asset trading and CFDs, they are secure sources of income, which I've been tasted for years. If not the trading, my broker and the support of my family I would live a boring life today.
You can find more about my broker on [url=https://www.investous.com/]this site[/url]


in fact trading with CFD is profitable only when you have a reliable broker

Curucturberght
Dec 31 2019 at 12:50
1 โพสต์
hey, Georg1o, what trading platform do you use?

Georg1o
Dec 31 2019 at 13:02
7 โพสต์
Curucturberght, to be honest I've been using Investous trading platform and it suits me a lot. Seriosuly, CFD trading has never been so comfortable. For example, it was my first trading platform and the most successful. Seriously, I was able to earn $20000 last year. Yeah, it's not a lot for CFD trading, but that was an awesome beginning. I guess it's a great opportunity to try trading for beginners and for experts as well.

Jonny87
Dec 31 2019 at 14:34
34 โพสต์
Forex Broker helps traders to execute their trade easily and smoothly. Traders need to choose the broker wisely. By choosing wrong broker While I trade in the market I rely on TP Global FX. This broker has tight spreads, unblemished execution, dynamic leverage and ease of trading facilities than any other broker in the forex market. Anyone can easily trade with the help of this broker.

AniLorak
Jan 01 2020 at 13:45
920 โพสต์
Georg1o posted:
Do you really think crypto will be successful in the future? Didn't it grow enough? No one can deny what has happened in the last decades with Bitcoin, but do you think it will continue growing? I don't trust them, I'll stay faithful to asset trading and CFDs, they are secure sources of income, which I've been tasted for years. If not the trading, my broker and the support of my family I would live a boring life today.


I am very much positive on crypto; although till now this sector is under pressure; but I hope in a long run this industry will be massive!

Shalilbine
Apr 18 2020 at 19:47
16 โพสต์
Those are different things actually, you need to decide what do you want to trade - currencies, commodities, stocks or cryptocurrencies, everything is entirely different for many many moments, so let's move on further in life with that matter.

Dictiony
May 25 2020 at 00:36
231 โพสต์
There are many brokers available in the market and you can choose your broker after doing some research online. You can read reviews about different brokers on reviews sites and choose one of them which you like.

Fridrike43fr
May 25 2020 at 11:55
6 โพสต์
I like trading cryptocurrencies, large fluctuations give you the opportunity to earn good money.

Simon454532
May 25 2020 at 13:23
5 โพสต์
Cryptocurrencies are the future of the global economy

Alexander654
May 25 2020 at 13:45
10 โพสต์
Fridrike43fr posted:
I like trading cryptocurrencies, large fluctuations give you the opportunity to earn good money.


Do you trade CFD or buy actual crypto? I looked into buying actual crypto but the spreads where enormous

หัวข้อถูกล็อก