เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

"Computer Trading(automatic)" vs "Human Trading(manual)"

Mar 21, 2013 at 14:51
1,565 การดู
17 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 15, 2013   3 โพสต์
Mar 21, 2013 at 14:51
Hi All, I would like to know your suggestion and opinion about 2 topics

(1) 'computer trading(algorithm)' fighting with 'human trading(manual)', Do you know which one will be the winner in the next 20 years ?

(2) 'Hedge fund' and 'Investment banking' use 'human trading' or 'computer trading' ? and why they do that ?

Thanks in advance

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 26, 2012   23 โพสต์
Mar 21, 2013 at 19:03
I, as an informatic engineer, strongly believe that algo trading is utmost succesful in the long term.Surely Human brain is far more flexible than a program, incredibly fast in information processing but dominated by feelings, stress, and more important... fatigue.
By now the most powerful firms invest in server farm and HFT, rather than skillful traders, makes sense...
myfxpt
forex_trader_43716
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 06, 2011   345 โพสต์
Mar 21, 2013 at 23:19
AndyQuant posted:
I, as an informatic engineer, strongly believe that algo trading is utmost succesful in the long term.Surely Human brain is far more flexible than a program, incredibly fast in information processing but dominated by feelings, stress, and more important... fatigue.
By now the most powerful firms invest in server farm and HFT, rather than skillful traders, makes sense...

Good point. There is definitely an argument for automation in terms of controlling emotions and fatigue, and for doing the spontaneous number crunching associated with money management. The problem with 100% automation is that it just keeps 'automating' regardless of current market dynamics, and that can produce dangerous results. Today's aircraft can take-off, cruise to destination, and land safely all on auto-pilot, but if something goes wrong it is nice to know that there is a human up front to take control. Of course, not much point if the person up front does not know how to fly!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 19, 2011   61 โพสต์
Mar 21, 2013 at 23:44
@Neosky

Autotrading is something that every investor / trader wants to utilize to maximize their benefits. There are many traders developing their own EA systems for autotrading, some are successful some not.

But it has never achieved results on a consistent basis. If you scan through automated trading systems on this portal, you will see huge results and would also come across huge losses as well.

As @myfxpt suggested, it good to have a auto pilot mode, but when things go wrong there should be an intelligent trader to take control of the situation.

Be among the very successful Forex Account Managers.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 11, 2013   3 โพสต์
Mar 22, 2013 at 08:19
Successful robust Algos with sustainable long-term profitability are created by people with absolute 100% commitment and dedication to a hard work and continuous improvements only.
NOTE: it’s always a team-work, one “brainer” alone will never succeed in this field.
Sufficient funding usually expedite the results substantially. Investor' patience is a plus.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 15, 2013   3 โพสต์
Mar 23, 2013 at 12:46
Oh, wow. I stuck between 'algorithm trading' and 'human trading' more than 1.5 years.

After reading your suggestion, I understand my weakness and I understand myself better now. Your suggestion are very helpful to me.

Really appreciate your suggestion 😄
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 11, 2013   3 โพสต์
Mar 25, 2013 at 19:54
Are you kidding me, there is NONE specific advice so far, just some general highlights..
If you need detailed information and more usefull tips - visit this topic _https://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=225627405&gid=1813979&commentID=127028616&trk=view_disc&ut=1-AAtDDtCQY5E1
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 21, 2013   5 โพสต์
Mar 27, 2013 at 18:11
I am hoping there will still be a place for the human trader....Working on system development just in case there is not.
Patience of a crocodile, discipline of a soldier
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 01, 2013   70 โพสต์
May 05, 2013 at 06:50
I think hybrid trading is the future of trading. I think trading along side of an EA gives you the best of both worlds.
You win some, you lose some.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 09, 2011   26 โพสต์
May 07, 2013 at 23:44 (แก้ไขแล้ว May 07, 2013 at 23:46)
Human traders work will offen have more profit wirh a lower count of trades.
But human traders needs an excellent knowhow.

A machine trader with an intelligent algorithmus works 5/24 and never needs a holiday session ;-)

My machine algo works fine with 64 currency pairs at the same time, and have an autooptimizing process includet.
Up to 500 trades at the same time, and up to 1500 trades a day.
Sometimes i think, its a commission machine ;-)

You can see at the account with JFD as extension in my test book.
All the accounts use the same algo-trader.
https://myfxbook/members/JoeDorman
This EA isnt for sell !
Please dont ask for them.
Wir schlage den ForexMillioaer
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 17, 2010   9 โพสต์
May 08, 2013 at 11:38
i think best of the best still human trading. based on my almost 7 years trading forex. here my manual trading on contest. no ea. https://www.myfxbook.com/members/sniperfx/only-tl/563711😁
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 01, 2013   70 โพสต์
May 09, 2013 at 05:31
Nice results Rizki... too bad the account is a demo...
You win some, you lose some.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 26, 2012   23 โพสต์
May 11, 2013 at 08:29
FXRX posted:
Nice results Rizki... too bad the account is a demo...
Luckily it was demo,it is busted out :F
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 01, 2013   70 โพสต์
May 13, 2013 at 06:01
Ouch!
You win some, you lose some.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 22, 2011   4862 โพสต์
May 13, 2013 at 06:59
Automatic systems work well. You just need to find out your Holy Grail.
This one started on APR 2012 and doubled since the deposit.
Yes it is a demo that's why it ended as demo accounts are limited.
https://www.myfxbook.com/members/togr/experimental/305682
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 12, 2012   16 โพสต์
May 13, 2013 at 09:56
You should always trade manually for at least a year. That forces you to learn your system inside out and get used to the market movements. Automation is good, but many will still stop the automated system when they are unable to take the drawdowns - any automation is ultimately still controlled by manual intervention.
The trend is your friend!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 22, 2011   4862 โพสต์
May 13, 2013 at 10:37
Well you must realize I am running like 50 systems, while still going to my dayily job.
To find what strategy is best I actually have to use automation as nobody can trade 50 systems manually.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2013   321 โพสต์
May 22, 2013 at 13:16
manually ´s the best.....
Geht Nich Gibt´s Nich
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ