เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Difference in prices - IAG

Dec 22, 2020 at 17:51
479 การดู
6 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 26, 2020   1 โพสต์
Dec 22, 2020 at 17:51
Hi there,

I use IG to trade and I've become confused by the difference in price on International Consolidated Airlines Group (IAG) that owns British Airways.

On IG, the price quoted at close on 17 January 2020 was 671 GBP, whereas on most other charts it was much less. For example, on Bloomberg the price on the same date was 441.81 GBP and the price has never seen the heights of 600+ GBP.

Is anyone able to explain this to me? Still relatively amateur at all this!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 29, 2020   21 โพสต์
Dec 31, 2020 at 07:22
You should try to talk to your broker about this and get clarification about why this happens.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2020   27 โพสต์
Jan 13, 2021 at 09:10
I don’t think anyone here will be able to help you with this since it is clearly a broker thing. Contact your broker for some details about this.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 26, 2020   17 โพสต์
Feb 05, 2021 at 10:31
Did you try contacting your broker for this issue?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 07, 2020   63 โพสต์
Mar 17, 2021 at 07:40
Why are you guys trying to reply to the post made 4 months ago with only 1 message?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Mar 27, 2021 at 13:10
Price varies from broker to broker. It's a little different. But what you are showing is huge. You should contact the broker.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 16, 2021   477 โพสต์
Mar 29, 2021 at 01:12
Like everyone else, I would say. You can contact the broker.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ