เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Facebook currency libra

Jun 26, 2019 at 11:14
1,538 การดู
51 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 18, 2018   46 โพสต์
Oct 07, 2019 at 12:39
PayPal pulls out of Facebook's Libra cryptocurrency

PayPal has become the first company to drop out of Facebook’s Libra cryptocurrency, as the embattled project continues to face queries from regulators around the world.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 28, 2016   14 โพสต์
Oct 07, 2019 at 16:27
The only thing I see on these crypto's, is to vast amount of money laundering and large scale of fraud behind it.
Further than that, I don't see really an advantage of these things.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2017   289 โพสต์
Oct 08, 2019 at 12:26
frankmartin1 posted:
PayPal pulls out of Facebook's Libra cryptocurrency

PayPal has become the first company to drop out of Facebook’s Libra cryptocurrency, as the embattled project continues to face queries from regulators around the world.

WIll this mean others will though..
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   718 โพสต์
Oct 09, 2019 at 16:22
BartenderFX posted:
The only thing I see on these crypto's, is to vast amount of money laundering and large scale of fraud behind it.
Further than that, I don't see really an advantage of these things.

Really? But I see; day by day the peoples are adding on. In addition, I liked the principle of BTC. My money means my money!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 26, 2018   34 โพสต์
Feb 10, 2020 at 17:19
I am totally agree it will not work out. All this currencies simply do not work at all eithier anyway no matter how do you look at it. Can we change something like that or not? You need to create a lot more backed by real money system on that.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2019   25 โพสต์
Apr 13, 2020 at 19:21
Very interesting what they are doing now in that certain manner for everything else out there, now it's COVID panic and people clearly use digital channels for information and about something like that unusual currency which many do not need at all.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2010   1359 โพสต์
Apr 13, 2020 at 19:40
The whole show is good info, but Libra starts from 54:00 (following the white paper https://libra.org/en-US/white-paper/ )
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2010   1359 โพสต์
Apr 14, 2020 at 08:48
So how does Libra fit into The Plan of the Clans?
Listen from 55:00:

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 13, 2020   23 โพสต์
Apr 17, 2020 at 12:15
It'll die. there is no reason for it to live.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 01, 2019   30 โพสต์
Apr 25, 2020 at 13:47
I do not think that this new curency is going to benefit anyone. We already have enough problems on our hands. This new curency has got some very positve comments since it was made public and people are not interested. What do you do with curency that banks do not even support. Better to just let it be.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Aug 28, 2020 at 00:34
I think it will a major update of current payment system. However, most of regulator around the world are really concern about libra release.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 22, 2020   39 โพสต์
Sep 03, 2020 at 10:59
I don’t think it is going to hold any value. Institutions don’t even consider it.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ