เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Famous Traders and Investors, what to think of them

Dec 12, 2019 at 09:22
1,116 การดู
32 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 28, 2013   171 โพสต์
Dec 12, 2019 at 09:22
I've been watching some videos about traders, recently.
 
Jesse Livermore - had success, but was clearly some gambling issues - a trader
Paul Tudor Jones II - is originally a trader

Any other famous traders?

Adam Cantor (AdamCantor)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 18, 2019   98 โพสต์
Dec 12, 2019 at 16:20
i think most super successful ones are the ones that say quiet and enjoy their success without the fame
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 05, 2016   1189 โพสต์
Dec 14, 2019 at 23:13
niceGLer posted:
I've been watching some videos about traders, recently.
 
Jesse Livermore - had success, but was clearly some gambling issues - a trader
Paul Tudor Jones II - is originally a trader

Any other famous traders?


William Delbert Gann
John Templeton
Warren Buffett
Thomas Rowe Price, Jr.
Carl Icahn
Peter Lynch

If it looks too good to be true, it's probably a scam! Let the buyer beware.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   718 โพสต์
Dec 30, 2019 at 16:54
AdamCantor posted:
i think most super successful ones are the ones that say quiet and enjoy their success without the fame

It’s true; even their lifestyle is quite diffident than the general people.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Sep 11, 2020 at 13:03
Famous Traders and Investors inspire me in trading. I study their success and achievement. I give me encourage to learn and continue trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Sep 23, 2020 at 17:45
AmDiab posted:
AdamCantor posted:
i think most super successful ones are the ones that say quiet and enjoy their success without the fame

It’s true; even their lifestyle is quite diffident than the general people.
Don’t you think it’s all about knowledge and skill? Does lifestyle matter?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 30, 2020   28 โพสต์
Oct 12, 2020 at 09:53
Famous traders and investors serve as role models for people and might even attract more and more people into trading. They have influence and people often tend to look up to them.
vontogr (togr)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 22, 2011   4862 โพสต์
Oct 12, 2020 at 09:56
I thing none of them is following general trading rules.
They have they own mindset which is unique and profitable.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   341 โพสต์
Oct 12, 2020 at 11:46
Every trader should gather proper knowledge before investing their money in this risky and volatile market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 16, 2020   35 โพสต์
Oct 13, 2020 at 05:59
George Soros, Richard Dennis, Paul Tudor Jones.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 05, 2020   18 โพสต์
Oct 13, 2020 at 07:22
Watching these successful traders, I think they are a great source of motivation for us all.
If they can, why can't we :)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 10, 2020   24 โพสต์
Nov 23, 2020 at 05:22
I think the traders who are the most successful often stay quiet and enjoy their success.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 15, 2019   20 โพสต์
Nov 28, 2020 at 14:40
When I see the mention of a successful trader, I immediately think of three words.
1. Inventiveness.
2. Efficiency.
3. Money!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   298 โพสต์
Nov 29, 2020 at 00:56
Every trader must first gain trading knowledge. It is not possible to gain profit without trading knowledge. So you have to gain knowledge from different successful traders.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 06, 2020   18 โพสต์
Nov 30, 2020 at 07:24
The most successful traders stay quiet and enjoy their success alone.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 17, 2020   123 โพสต์
Nov 30, 2020 at 09:33
Mario Gabellio, John Neff, Larry Tisch, Marty Whitman, David Dreman, Jim Rogers and Michael Steinhardt are investors to look up to. Also Benjamin Graham, who was Warren Buffet's mentor.
These people are indeed very inspiring, we can learn a lot from their stories.
If you like getting inspiration from other successful traders and investors, Jack Schwager's Market Wizards books might be a good read for you.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 25, 2019   28 โพสต์
Dec 09, 2020 at 09:45
Any investor or trader who has 8-10% profit per month for me is an example of a person who knows how to make money.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 26, 2020   29 โพสต์
Dec 17, 2020 at 10:54
The best is to look at these people and try to adopt some strategies they used and work on your own trades.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 01, 2020   28 โพสต์
Dec 28, 2020 at 10:33
Some of them are quite inspiring while others are just doing what they do best. It is all a personal choice if someone wants to really follow them and their trading style.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 10, 2020   7 โพสต์
Dec 29, 2020 at 12:10
And I am attracted by people who share their experience.
Video on YouTube.
Thematic reviews.
Personal feedbacks.
All this counts.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ