เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

forex or crypto

Jul 25 at 23:02
560 การดู
29 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 16, 2023   28 โพสต์
Sep 17 at 12:51
Ollie33 posted:
The crypto trading is more about global trends and I suppose short term trading in crypto is not so popular as classic forex pairs trading. Most of crypto market traders are long term holders or huge funds holders (institutional). Forex trading has more developed educative background and you it's easier to find some advice. However crypto trading is constantly and rapidly improving, new instruments are developing and new trades are increasing it's liquidity. I'm not good crypto analyst, and probably my opinion will be superficial for you.
Thanks for sharing your insights on crypto trading! 📈🌐 It's fascinating to see the contrast with classic forex trading. I'm curious, what do you think could bridge the gap in educational resources for crypto trading? Any tips for someone looking to start in this dynamic field?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 17, 2023   3 โพสต์
Sep 17 at 13:08
Crypto and Forex trading have the same risks. Requires investment knowledge
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   203 โพสต์
Sep 20 at 13:48
Oh sure. Without basic skills + lack of experience will give a 100% negative result. The ability to correctly assess your abilities will save you from big losses. Lol.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 23, 2023   1 โพสต์
Sep 23 at 16:01
Forex Trading is best, better than crypto. As in Forex market have more currency pairs. Forex currency have unique value , its depend on country based economic situation.

To start Forex trading, We need learn more & more. One side Forex trading is Easy , other side is difficult. If you have no proper Forex fundamental knowledge & trading strategy. For new trader we learn must be:

About Forex Market Trading

-What Is Forex Trading?
-How do I buy and sell dollars or other currencies?

Section 2: --

-What is Currency Fair in the Forex Market?
-What are PIPS and Pipettes in the Forex Market?
-What's Spread, Stop Loss, and Take Profit?
-What is leverage/margin loan in the forex market?

Section 3: ---

-How To Profit/Loss in Forex Market?
-Which Major Currency Pairs List in the Forex Market?
-How to Read Forex Quotations?
-How to Work Long/Short and Bid/Ask Terms in the Forex Market?

Section 4:---

-What is Forex Analysis?
-Types of Forex Analysis?

Section 5: ----

-What is a Forex Indicator?
-Types of Forex Indicators

Section 6: -----

-Real Trading: What to Do Before Real Trading?
-Why Lose Money in the Forex Market Trading?
-Trading Example: Using a Simple and Effective Winning Trading Strategy


Personally, The new trader loss money, I think that lack of trading strategy, Trading time of the day & there are no Forex trading money management ideas. I suggest to new trader
To start real Forex trading before you need practice minimum 1-month in demo account.

Best of luck everybody for their Forex Journey.
 
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 23, 2023   1 โพสต์
Sep 23 at 20:04
For me cryptocurrency, but I believe that both need navy, knowledge and strategy
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 30, 2023   3 โพสต์
Sep 24 at 20:39
Ollie33 posted:
The crypto trading is more about global trends and I suppose short term trading in crypto is not so popular as classic forex pairs trading. Most of crypto market traders are long term holders or huge funds holders (institutional). Forex trading has more developed educative background and you it's easier to find some advice. However crypto trading is constantly and rapidly improving, new instruments are developing and new trades are increasing it's liquidity. I'm not good crypto analyst, and probably my opinion will be superficial for you.
Do you know why this happened?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 30, 2023   3 โพสต์
Sep 24 at 20:43
evaa5 posted:
For me cryptocurrency, but I believe that both need navy, knowledge and strategy
But we don't always have access to a good strategy.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 14, 2019   11 โพสต์
Sep 25 at 13:28
Crypto strategy is buy and hold. In theory it is an appreciating asset due to reduced supply. Spreads are too large for short term trading. FX trading has much lower spreads and currencies price movement is typically range bound so shorter term long and short strategies can be used
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   203 โพสต์
Sep 25 at 18:33
Oh really. Crypto requires long-term investments, which are not guaranteed to pay off. Now I understand what you mean.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 18, 2019   11 โพสต์
Sep 27 at 10:07
FX requires a lot more analysis and work than crypto. With crypto, I can just Buy and hope the price doubles. FX price will never double
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ