เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Gambling type of forex games? Is that true?

Jul 11, 2019 at 05:42
2,819 การดู
74 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 04, 2019   10 โพสต์
Jul 11, 2019 at 05:42
What do you think about binary options trading?

Gambling type of forex games? Is that true?😈
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 28, 2019   11 โพสต์
Jul 11, 2019 at 08:26
Binary options has been a known scam for a while. I don't think any one trades binary options any more
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2014   83 โพสต์
Jul 13, 2019 at 03:26
binary options was always a problem for serious investers.basicially you were trading against brokers unlike ecn brokesr trading against market.there was a limited pool of money;brokers used advanced software to manipulate odds given so winning traders got less and less profit.money pool was small time traders ;and brokers relied on new traders with bonus money and good odds that got worse the more you made.this with a assault of basically scams selling software that failed with dubious brokers.if you liked the concept of binary trade. get good ecn broker with small equal stop loss and take profit say 10 pip and pay just .just spread ;at least you get paid and close to 50/50 chance.will take minutes even seconds to get result in some sessions and some pairs.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   718 โพสต์
Jul 14, 2019 at 09:16
I have no concern on Options trading since, Forex trading is my daily job! I do my trading based on my trading knowledge not based on my luck!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 27, 2019   22 โพสต์
Jul 16, 2019 at 18:10
How much of all this is really only possible out there ? Binary options are really closing their doors in a lot of countries around the world. So I hope you do understand all what it takes. Do everything you have here on your own risk really.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   920 โพสต์
Jul 29, 2019 at 14:46
Malokelv posted:
How much of all this is really only possible out there ? Binary options are really closing their doors in a lot of countries around the world. So I hope you do understand all what it takes. Do everything you have here on your own risk really.

Basically; good skilled traders aren’t doing Options trading since; it’s all about gambling! But pro traders want a fair field like Forex market!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 08, 2019   21 โพสต์
Feb 02, 2020 at 15:17
I do not see it have something bad with the reality here cause I am totally lost on very many levels out there and you really do need to get going out of nothing for whatever possible reasons. It's not gambling and should be predicted.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 28, 2019   25 โพสต์
Feb 04, 2020 at 18:13
True what? Gambling type or something like that really or totally? I hope you can make it clear totally and completely. Forex is not gambling, there are tons of games with it anyway for so many things I can't even recreate. We need to make it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 01, 2020   231 โพสต์
Jul 15, 2020 at 00:20
Binary options is a scam game and i would not like to trade it and also do not recommend others to trade it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 13, 2020   128 โพสต์
Jul 15, 2020 at 08:23
Forex is far from gambling and produce another system of work.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Sep 06, 2020 at 16:40
AniLorak posted:
Malokelv posted:
How much of all this is really only possible out there ? Binary options are really closing their doors in a lot of countries around the world. So I hope you do understand all what it takes. Do everything you have here on your own risk really.

Basically; good skilled traders aren’t doing Options trading since; it’s all about gambling! But pro traders want a fair field like Forex market!
You are right. Gambling is for short term success. For long term success trader need knowledge and skill.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 17, 2020   123 โพสต์
Sep 08, 2020 at 10:38
I agree option trading is gambling, I don't think it's for anyone who has knowledge about the forex market and takes it seriously. Also, there is a conflict of interest there, for option brokers it's not profitable if you win too many times so it's not hard to come by scams either.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 22, 2011   4862 โพสต์
Sep 08, 2020 at 11:51
Ammy2323 posted:
What do you think about binary options trading?

Gambling type of forex games? Is that true?😈
Binary options dont have single advantage over Forex
Forex lets you open, close trades when you want
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Sep 08, 2020 at 14:46
Yes it's a type of gambling. Here you bet money like casino. If you win you get 70 or 80% of your betting amount and if you lose the bet you will lose all the money. In forex or stocks you don't bet money you place trades.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 01, 2020   231 โพสต์
Sep 09, 2020 at 00:59
Binary Option is totally scam and most of the traders lose their money in Binary Option trading because it is gambling and i just do not like gambling.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 23, 2020   34 โพสต์
Oct 07, 2020 at 06:53
Binary options trading is highly risking and you can lose all your investments in just one go. It is not worth your precious time.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 09, 2020   36 โพสต์
Oct 07, 2020 at 06:54
Forex trading is considered by many to be nothing more than gambling., you are essentially betting on the price to either go up or down by taking a long or short position.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 05, 2020   9 โพสต์
Oct 08, 2020 at 18:09
I can show to anyone who ask me how can make a lot of money with binary options.
You have only to follow Traveri signal service and make profits. One week free is possible. No better way to check it !!!
Quite exclusive. Not too much people can trade with that system (you know why...).
 I signed in through a trade colleague.
99% of winning rate is possible !!!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 05, 2020   9 โพสต์
Oct 08, 2020 at 18:42
Stonesong posted:
Forex is far from gambling and produce another system of work.

Realy Stonesong. But there are people who still think BOs are scam or gambling.

I don't know what is the difference between operate with Forex or operate with BO. Only more risk then more profit. Simple.

But operating is both equal. Exactly equal.
99% of winning rate is possible !!!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   232 โพสต์
Oct 08, 2020 at 19:18
No. I don't think so. Forex is not like gambling.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ