เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Learning and earning

Oct 08, 2017 at 06:48
5,617 การดู
227 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 11, 2017   886 โพสต์
Oct 08, 2017 at 06:48
Yes I don’t support earning first of all without learning. I think it is better if we choose the trading platform which for all time make sure best trading environment for acquiring proper trading knowledge by providing exclusive educational facilities which is really supportive to acquire exact market principle very rapidly.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 10, 2017   15 โพสต์
Oct 10, 2017 at 14:44
You are right. Learning should always be the first step
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2016   427 โพสต์
Oct 12, 2017 at 06:22
Earning without learning is the same as gambling - depending on your luck. Once you start to lose - you will keep losing ...
Accept the loss as experience
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   718 โพสต์
Oct 12, 2017 at 14:50
To be honest, without learning earning is impossible here! You can try, but ultimately, you’ll lose your money; it’s a knowledge based profession.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 11, 2017   886 โพสต์
Oct 17, 2017 at 06:32
The important think to be a successful trader is always learning , learn from anything you do in Forex trading , u can learn when u profit or u still can learn from your loss. Just keep learning will make u getting better and better for anything u do ur forex trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 12, 2016   834 โพสต์
Oct 18, 2017 at 07:06
For a successful trader there are only two things success and experience and there is no such thing as failure. Every failure is an opportunity to learn and improve the existing experience .
Artificial General Intelligence
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 11, 2015   1487 โพสต์
Oct 18, 2017 at 13:36
Mohammadi posted:
Yes I don’t support earning first of all without learning. I think it is better if we choose the trading platform which for all time make sure best trading environment for acquiring proper trading knowledge by providing exclusive educational facilities which is really supportive to acquire exact market principle very rapidly.

If one doesn't have at least some basic knowledge about trading there's usually no earning to begin with.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 13, 2017   19 โพสต์
Oct 18, 2017 at 14:53
Just make sure you fail on a demo account!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   920 โพสต์
Oct 19, 2017 at 06:43
Mohammadi posted:
Yes I don’t support earning first of all without learning. I think it is better if we choose the trading platform which for all time make sure best trading environment for acquiring proper trading knowledge by providing exclusive educational facilities which is really supportive to acquire exact market principle very rapidly.

For new Forex traders, learning & earning is not possible, but which traders already gained good technical and fundamental trading skill, they can make it; basically there is no end point of learning.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 19, 2017   11 โพสต์
Oct 19, 2017 at 14:31
Very true. the markets change from year to year and a good traders needs to adapt and learn
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 11, 2015   1487 โพสต์
Oct 22, 2017 at 14:12
Snorre posted:
Very true. the markets change from year to year and a good traders needs to adapt and learn

If we're talking about multi-year, even multi-decade trends things there tend to be cyclical, actually.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   920 โพสต์
Oct 23, 2017 at 06:27
Snorre posted:
Very true. the markets change from year to year and a good traders needs to adapt and learn

You are right; there is no ending point of learning; it’s a continuous process! This is why I have notice pro traders are still practicing to develop more their trading skill.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 11, 2015   1487 โพสต์
Oct 23, 2017 at 11:36
AniLorak posted:
Snorre posted:
Very true. the markets change from year to year and a good traders needs to adapt and learn

You are right; there is no ending point of learning; it’s a continuous process! This is why I have notice pro traders are still practicing to develop more their trading skill.

As the old saying goes, one must learn something new every day.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 13, 2017   19 โพสต์
Oct 24, 2017 at 13:42
Easier said than done though!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2016   522 โพสต์
Oct 24, 2017 at 14:38
Trading is a kind of journey :)
I believe in the beginning the most important task should be to learn how to protect your account. The earing will come on later stage if the lesson how to protect your account is completed :)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 14, 2017   1 โพสต์
Oct 25, 2017 at 06:20
My trading and knowledge vastly improved after unrealistic expectation dissipated and reality set in. After that I found a good trading simulator for $10 from a trader just looking to help. I traded as much as I could in the simulator to find my edge.

Once you find 'YOUR' style thing will take off for you.

Cheers

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 10, 2016   1 โพสต์
Oct 25, 2017 at 06:23
which paltforme ?!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 11, 2017   886 โพสต์
Oct 25, 2017 at 14:25
when a trader is a newbie in Forex , the first thing he or she should be doing to do more of the learning. The beginner traders do not know which road to take in Forex and that is why they are always getting confused, it is better when they take their practicing and learning very serious so that they can learn better.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 09, 2017   95 โพสต์
Oct 29, 2017 at 07:24
The traders who are particularly beginners first of all have to move on demo trading which is the primary source to acquire exact basic information which is very supportive to continue a live account in a proper way. but mostly traders don’t believe the importance of this trading place at all and kick off a live trading without demo . ultimately they come loser due to lack of real trading experience.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 08, 2017   12 โพสต์
Dec 11, 2017 at 08:13
However, we must have patients and persevere in the market, as they say, go slowly but surely and with much knowledge
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ