เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

lot size

May 28 at 14:33
153 การดู
2 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 21, 2023   22 โพสต์
May 28 at 14:33
What strategies or techniques do you employ to adjust lot sizes based on market conditions How do you gauge and adapt your trade sizes to match the prevailing market environment?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 01, 2017   13 โพสต์
May 29 at 10:40
Simple. I risk 2% per trade and adjust the Lot size accordingly
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 10, 2023   40 โพสต์
May 30 at 11:47
My lot size is depend on the balance I have. For example $100 = 0.1 lot size, $1000 = 1 lot size etc.
More risk = more lot size = bigger profit, less risk = less lot size = less profit.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ