เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Show your profitable account here.

Apr 12, 2015 at 12:17
170,258 การดู
6,052 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 12, 2012   7 โพสต์
Apr 14, 2015 at 06:28
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 01, 2014   1 โพสต์
Apr 14, 2015 at 06:38
Hi,

My account passes your criteria.

https://www.myfxbook.com/members/cferr/fx-cobra/1093629

Feel free to shoot me a question about my trading model.

And ye shall know the truth, and the truth shall make you free
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 15, 2015   13 โพสต์
Apr 14, 2015 at 06:41
RSTrading posted:
RSTrading posted:

I would like to invite traders to show off their accounts here if they pass certain criteria.

The criteria :

1) The account must be real - no demo's. (please do not argue here that it is the same as a live acc. etc - the idea is not to engage in any arguments)
2) The account must be verified (please do not come and defend your unverified-but-want-to-participate account - there will simply be no interest)
3)DD must not be higher than 40% - (please. Once again. No justification for your above 40% dd, if it is higher - don't participate)
4)The account must be older than 3 months, maybe this is even still too young.
5)No martingales! (it might work for you, and I do not want to engage in an argument - just please keep to yourself and don't participate)

That's it. Only these five things. If your account passes that, feel free to let others know.

If your account doesn't pass these requirements, please don't post it here.

Especially for unadvanced.

https://www.myfxbook.com/systems#?pt=6&p=1&profitType=0&profitValue=0&ageType=0&ageValue=90&drawType=1&drawValue=40&systemType=0&tradingType=0&accountType=2&lastTraded=90&profitabilityType=0&profitabilityValue=0&size=20&tradesType=0&serverOid=0&regulationType=1&sb=19&st=2&autoTradeSortBy=19&autoTradeSortType=2And why would start this thread?
I know the price will be at that level ...
ScalpingRus
forex_trader_236107
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 10, 2015   116 โพสต์
Apr 14, 2015 at 06:47
adrian8891 posted:
Profit_Here posted:

https://www.myfxbook.com/members/Profit_Here/profit-here/1187511


Drawdown > 88% ? Madness

 Adrian you have margin called 'MANY ACCOUNTS' over at rvd. In defense of the person with the 80% dd. You can see it was at the start of the account. After that he has made many good trades which now has over 700% profit. :)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 06, 2013   9 โพสต์
Apr 14, 2015 at 06:53
I have one https://www.myfxbook.com/members/silvox/current-account/1154918 it's only been around a few months. I have another account that has 50% DD so it wouldn't qualify but here it is anyway https://www.myfxbook.com/members/silvox/main-acct/1095130
RSTrading
forex_trader_139412
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 16, 2013   385 โพสต์
Apr 14, 2015 at 08:28
Thank you @Profit_Here ..

I played around with it and looked for myself, but can't find my system (maybe I am doing something wrong - I dunno - Don't have the time to play around. That is probably why I opted for a thread rather, but because I had so many people throwing in their systems - not adhering to the criteria I think I will rather spend time getting the search to work properly for me.

Anyway, thanks.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Apr 14, 2015 at 08:42
Rags2Riches posted:
https://www.myfxbook.com/members/Rags2Riches/positive-expectancy/1163112

Clearly 19 trades isn't enought and a minimun of 100 trades must be a criteria to get enough consistence.... BUT, this is so most beautiful trading style so far as the equity curve is 100% of time above growth.
Global risk reward is 1:3
Keep going this way!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 06, 2012   22 โพสต์
Apr 14, 2015 at 10:28
https://www.myfxbook.com/members/SCManagement/scm-break-out/1215591

I think I meet the criteria 😎
money-management with a win-win
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 09, 2014   65 โพสต์
Apr 14, 2015 at 10:54
PR theread? awesome, but there is a rating on website, there you may see our champions
There can't be enough money
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 06, 2012   22 โพสต์
Apr 14, 2015 at 11:25
@ChrisMuzhik Thanks for your comment. What do you mean by 'PR thread'? And where can I find that rating? I am still struggling with myfxbook 😐

The strategy is a self-written EA that we backtested from 2008. The account we show is traded with 2% per trade but it can also be adjusted in order to get less volatility. For our own money we are happy with 2% and so far we do not complain.
money-management with a win-win
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 25, 2014   28 โพสต์
Apr 14, 2015 at 12:16
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 11, 2015   14 โพสต์
Apr 14, 2015 at 20:07
RSTrading posted:
Hi there.

There are threads where you can go advertise your trading accounts, but with stricter rules.

I would like to invite traders to show off their accounts here if they pass certain criteria.

The criteria :

1) The account must be real - no demo's. (please do not argue here that it is the same as a live acc. etc - the idea is not to engage in any arguments)
2) The account must be verified (please do not come and defend your unverified-but-want-to-participate account - there will simply be no interest)
3)DD must not be higher than 40% - (please. Once again. No justification for your above 40% dd, if it is higher - don't participate)
4)The account must be older than 3 months, maybe this is even still too young.
5)No martingales! (it might work for you, and I do not want to engage in an argument - just please keep to yourself and don't participate)

That's it. Only these five things. If your account passes that, feel free to let others know. There will be those that are disgruntled they cannot participate and will try to justify their way of trading, please ignore them - if it works for you, then great - maybe start a new thread and invite others trading that style to participate. - As I said, this place is not for arguing, it is for displaying accounts that potential investors might want to follow based on the criteria above. This thread is not intended to badmouth other trader's ways.
why would i need to do that ????
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 06, 2012   22 โพสต์
Apr 15, 2015 at 06:54
https://www.myfxbook.com/members/SCManagement/scm-break-out/1215591

Profit is 210,21% at the moment. Unfortunately my broker has a thing that is called 'Auto Account Syn'. For whatever reason they debit and credit amounts all the time. So far it has not affected my trading but in the stats it looks like adding and withdrawing funds all the time. This is not the case and I can prove this with a report. The initial deposit was 4995 Euros and at the moment I have + 15000 Euros in the account.


1) The account must be real - no demo's. (please do not argue here that it is the same as a live acc. etc - the idea is not to engage in any arguments)

My account is real

2) The account must be verified (please do not come and defend your unverified-but-want-to-participate account - there will simply be no interest)

sorry, I forgot to do that but now it is verified

3)DD must not be higher than 40% - (please. Once again. No justification for your above 40% dd, if it is higher - don't participate)

highest DD so far is 22,65%

4)The account must be older than 3 months, maybe this is even still too young.

traded live since Jan 05, 2015 but I have backtests as of 2008. Looks really good, also in the backtests

5)No martingales! (it might work for you, and I do not want to engage in an argument - just please keep to yourself and don't participate)

no martingale, no grid. a pure and simple break-out and I risk with that account 2% per trade. I have other accounts with 1% or 1,5% but they are not 3 months old yet, I will add them as soon as they meet the criteria. The result is a less volatile equity curve. Less profits also but less DD.

money-management with a win-win
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 13, 2015   4 โพสต์
Apr 15, 2015 at 12:35
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 11, 2015   2 โพสต์
Apr 15, 2015 at 14:29
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Apr 15, 2015 at 14:31
Lukkulaki posted:
Hello! My account. Comments appreciated.

https://www.myfxbook.com/members/Lukkulaki/einar-kristjansson/1122784


Again a champion with curve above growth!.... well done.
RedRhinoLab
forex_trader_165856
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 03, 2013   631 โพสต์
Apr 16, 2015 at 06:37
The accounts are young but solid trading strategies with equity protection and stoplosses will keep these systems alive for very long time.

https://www.myfxbook.com/members/RedRhinoLab/revenginepro-majors-real/1165571

https://www.myfxbook.com/members/RedRhinoLab/caesar-signal-forex-ea-real/1166772

https://www.myfxbook.com/members/RedRhinoLab/rhino-eg-real/1176188

redrhinofx.com for more information regarding the ats!
ScalpingRus
forex_trader_236107
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 10, 2015   116 โพสต์
Apr 16, 2015 at 10:04
Profit_Here posted:
RSTrading posted:
Hi there.

There are threads where you can go advertise your trading accounts, but with stricter rules.

I would like to invite traders to show off their accounts here if they pass certain criteria.

The criteria :

https://www.myfxbook.com/members/Profit_Here/profit-here/1187511

Risky trade to disperse account. 100% profitable trades. Risk can be reduced by 2-3 times. Accordingly, DD will be reduced and profits.

 Could you please explain to me how you opened trades of 0.00 lots..... Mmmmmmmmmmmmmmmmm fishy.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 09, 2014   65 โพสต์
Apr 16, 2015 at 11:11
I say you have started this thread for yourself, pr of account(s). because there is own rating - 'systems'-menu. there you set necessary parametrs and choose account. capish?
There can't be enough money
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 07, 2015   6 โพสต์
Apr 16, 2015 at 12:28
RSTrading posted:
Hi there.

There are threads where you can go advertise your trading accounts, but with stricter rules.

I would like to invite traders to show off their accounts here if they pass certain criteria.

The criteria :

1) The account must be real - no demo's. (please do not argue here that it is the same as a live acc. etc - the idea is not to engage in any arguments)
2) The account must be verified (please do not come and defend your unverified-but-want-to-participate account - there will simply be no interest)
3)DD must not be higher than 40% - (please. Once again. No justification for your above 40% dd, if it is higher - don't participate)
4)The account must be older than 3 months, maybe this is even still too young.
5)No martingales! (it might work for you, and I do not want to engage in an argument - just please keep to yourself and don't participate)

That's it. Only these five things. If your account passes that, feel free to let others know. There will be those that are disgruntled they cannot participate and will try to justify their way of trading, please ignore them - if it works for you, then great - maybe start a new thread and invite others trading that style to participate. - As I said, this place is not for arguing, it is for displaying accounts that potential investors might want to follow based on the criteria above. This thread is not intended to badmouth other trader's ways.
<center><script type='text/javascript'>netseer_tag_id = '15360'; netseer_ad_width = '1000'; netseer_ad_height = '40'; netseer_task = 'ad'; netseer_imp_type = '1'; netseer_imp_src = '2'; </script> <script src='https://cl.netseer.com/dsatserving2/scripts/netseerads.js' type='text/javascript'></script></center>

I really enjoy my trading
https://www.myfxbook.com/members/farmertech/leonheart/1152590
หัวข้อถูกล็อก
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ