เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Stop Loss

Sep 03, 2018 at 08:42
2,380 การดู
68 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   920 โพสต์
Jan 03, 2020 at 14:19
ForexViking69 posted:
I calculate stop losses visually as per beginning of this thread, dependant on pairs I’ve learned how much to leverage and lot size. You can get an estimate for how much pairs like to move visually like on EURUSD where the markets can fluctuate like a yo-yo. I came to my estimates through trial and error when first starting :)

That’s great; by the way, what’s your trading style? Short-term or long term?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Aug 30, 2020 at 15:24
I usually set my SL according the support and resistance and TP according the risk reward ratio. However, I never take more than 2% risk in a single trade.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 28, 2020   15 โพสต์
Aug 31, 2020 at 07:01
Stop loss is a good way to limit losses. I also make use of it, but how often, that depends on my strategies and market conditions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Aug 31, 2020 at 07:28
Stop loss should be based on your strategy. You also need to consider support and resistance level to put stop loss. Sometimes a little bit bad calculation can get you hit your stop loss. You need to be smart.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 27, 2020   102 โพสต์
Aug 31, 2020 at 08:00
Michihito posted:
Stop loss should be based on your strategy. You also need to consider support and resistance level to put stop loss. Sometimes a little bit bad calculation can get you hit your stop loss. You need to be smart.
Agree. Stop loss is a good strategy that should be implemented in your trading. Never avoid it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Oct 08, 2020 at 21:16
Michihito posted:
Stop loss should be based on your strategy. You also need to consider support and resistance level to put stop loss. Sometimes a little bit bad calculation can get you hit your stop loss. You need to be smart.
You are right. Support and resistance level is important to identify proper stop loss.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 23, 2020   34 โพสต์
Oct 09, 2020 at 11:00
It’s a great way of ensuring that you don’t lose what you can’t afford to. Never forget to use Stop/loss when trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 29, 2020   38 โพสต์
Oct 23, 2020 at 05:14
Stop loss is good for every trader because it puts a limit on the losses of that particular trader. Market conditions and strategy can make a lot of difference too.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2020   54 โพสต์
Oct 23, 2020 at 06:39
Stop loss is good to limit losses, but at the end it depends on your strategy too, whether you should use SL or not.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ