เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Broker Suggestion

Mar 19, 2013 at 21:36
3,158 การดู
83 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 27, 2017   994 โพสต์
Jun 12, 2021 at 08:04
broker recommendation is quite much difficult task because

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 08, 2020   44 โพสต์
Jun 14, 2021 at 13:33
I'm not sure if my broker would be suitable for you, but I find FP Markets a reliable broker to trade because it is one of the oldest brokers to be active since 2005.

FP markets have over 10000 different instruments for trading CFD and Global stocks.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 17, 2021   21 โพสต์
Jun 23, 2021 at 07:44
Using hankotrade for forex trading. They have max leverage up to 500x and low spreads from 0.0 pips. Worth checking out, especially for scalpers.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 23, 2021   9 โพสต์
Jun 23, 2021 at 10:19
Doesn't really matter what broker you should start on demo with any broker. When you can profit on demo then you can think about a live account and what broker
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 17, 2021   536 โพสต์
Jun 23, 2021 at 20:41
Adribaasmet posted:
broker recommendation is quite much difficult task because

Yes. It is the most difficult task in the forex market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Jul 03, 2021 at 12:40
Always trade with regulated brokers and test their services before investing.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 17, 2021   20 โพสต์
Jul 28, 2021 at 06:49
Of course, you need to choose a broker that is reliable and safe and that really provides versatile trading conditions
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
Jul 28, 2021 at 06:51
we the traders should choose the broker which is more appropriate to the concept of trading that will be used , if love doing scalping should choose the broker which allows trading concept such as this.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 04, 2022   29 โพสต์
Nov 08, 2022 at 13:05
My personal suggestion is FP Markets because I have been trading with them for a year, their ECN spreads are really tight (averages 0.0 pips in EURUSD), and the commission per lot is also lower when compared with other similar ECN brokers.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 31, 2021   56 โพสต์
Nov 14, 2022 at 12:47
I agree with the above post as well, it is better to trade with brokers such as ICM or FP Markets that are older and have been in forex for over a decade with regulation from ASIC.

The spreads are comparable, starting at 0.1 pips, with commissions of $8 at ICM and $6 at FP Markets, which is lower than most ecn brokers. 
HeavenLeighGill (HeavLeighGill26)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2021   401 โพสต์
Dec 01, 2022 at 18:39
This post is from 2013, so I'm sure the OP found a broker by now, lol. However, I do see some good names in this thread if anyone came here looking themselves.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 02, 2022   75 โพสต์
Dec 05, 2022 at 08:02
Random opening of a trade won’t give you any profit but comprehending the market condition will. Market condition won’t go well all the time.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 04, 2022   29 โพสต์
Dec 09, 2022 at 10:24
From my experience with the brokers, I suggest FP Markets, It has been regulated since 2005 and its a trusted global CFD and Forex broker.

I prefer them because of the tight spreads and quick responding customer support team.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 27, 2023   19 โพสต์
Jan 27 at 14:12
investfox has created an excellent database of broker reviews. One of the best brokers, according to their own unique rating method, is AvaTrade. investfox experts have given the best points in terms of safety and the availability of top Trading Platforms. Make sure to visit investfox website to see the full review.
Dominic (DominicWalsh)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 31, 2023   21 โพสต์
Jan 31 at 09:02
I work myself with IC Markets. Never had any issues with them!
Trade what you see not what you think
Darth Revan (businessguy)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 28, 2012   56 โพสต์
Feb 08 at 11:54
Anyone know of a FX broker that accept US citizens that has spreads and slippage comparable to EightCap or ICMarkets?
Yolo
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 27, 2023   19 โพสต์
Feb 08 at 15:07
Established in 2006, AvaTrade is one of the pioneers in the modern online trading industry. AvaTrade offers clients over 1,250 trading assets to choose from, making it a great fit for traders of all interests.

เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 07, 2022   40 โพสต์
Feb 09 at 07:42
From my own experience, I would recommend fxview and fxpro…reason being I was looking for a broker with no slippage! would suggest testing a demo before going live.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 17, 2022   80 โพสต์
Feb 14 at 07:28
What do you guys think of AAAFx?
Spreads are always low, plus amazing support. I had a chance to talk to Deepshika from the team, active and highly supportive. Client support is one important factor I think.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 23, 2023   1 โพสต์
Feb 23 at 07:11
IEXS speard 29 reabte 22
delay would be 10ms below if you're using vps or in england
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ