เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Day Trading Techniques/Strateges-Beginners Guide.

Sep 23, 2020 at 14:48
1,261 การดู
23 Replies
forex_trader_1786937
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 23, 2020   142 โพสต์
Sep 23, 2020 at 14:48
1. Knowledge Is The Key.
As a day trader, you need to keep and be up to date with the happenings in the market, things that affects the market like the Economic News, Be you a technical or fundamental trader.
 As a day trader, you need to keep and be up to date with the happenings in the market daily, things that affects the market like interest rate plans and economy news, be you technical or fundamental trader, if you can keep track of daily happenings, you always have upperhand of making profits daily in the market.

2 Chosing One Or Two Pairs To Trade.
This is very important, don't be a Jack of all trades and master of none.
Choosing one or two pairs gives you rest of mind and narrowing your the way you expand your brain energy compared to wgen you try to trade more pairs.
This makes you very focus, as you can channel all you energy studying, tracking and mastering the monthly moves of a pair or two, without over stretching your brain, always remember more pairs can make you confuse, and thereby losing money, but few pairs makes you muvh focus, and better chance of making profits.

3.Setting Funds Aside
It is very important of you making assessment of funds you are willing to lose per trade and stick to it like you depend on it to survive.
Much successful day traders risk like 1% to 2% of of their capitals per trade.
If you have like $50,000 and decided to risk 2%, that means if anything goes against you, you only lose $1000 and still have a lot of capitals to plan for your recovering, don't talking a reasonable loss is part of trading, as you can always recover and be much or make times 4 of your loss.

4. Setting Time.
For day trading, this requires a lot of time, you need all the time to scan the market, make the move at the right time.
You need all the time to track the market, and make a move wgen the opportunity presents itself.

Sometimes during my 8 hours of normal trading, I found opportunities 1 hour left from my 8 hours set aside for trading and make a good use if it, at times i found opportunities earlier, that is just how it goes.
So if you know you have limited time because you have some other things coming up to do, please close your systems and don't even consider trading for the day.

5.Taking Those Profits Too Soon
Taking profits too soon is one thing you should try to minimize, unless you see that a trend is about to reverse and you take out the little profits to avoid being in negative trades. Otherwise why take out $10 profits for a trade you could actually make $50 or $100, thereby cutting short your opportunity to make bigger profits.
Always try to track trend and leave your profits to increase before taking it.
forex_trader_1786937
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 23, 2020   142 โพสต์
Sep 23, 2020 at 14:54
6.Cut Your Losses With Limit Orders Or Stoplosses
Like i ealier said, taking a reasonable loss is part of trading, nor proffesional trade that dont take losses. Sometimes I make like 40 trades for the day, I lose like 15 but the rest 25 i won will be 3 to 4 times higher than the losses or even more, so i still end up in huge profits.
This is because I recognize that taking loss is part of trading.
But always take a reasonable loss and don't wait till it becomes very huge, that is a no no no for me.
That is a no no no for professional traders.

7. Being Realistic With Profits You Are Expecting
Your strategy does not need to win all the time, any proffesional trader knows this. Sometimes you can win 50% to 60% of your trades, what matters is making more of winning than losing trades.
I have been in a situation I only won 35% of my trades but still come out with huge profits, that is because I defined and set my loss limit. Always make sure you defined where to take loss and keep to it.

8.Being And Staying Calm
As a trader doing day trade, there are times the market movements will hit your nerves, however you must learn to keep greed, hope and fear aside, don't let emotions govern your decision, but let logic do.

9. Sticking To Plan.
Trading successfully, you must learn to act fast and not thinking fast, reason being if you develop a strategy, it's important to follow up with that strategy and not chase profits.
Follow your formular closely and don't allow emotions get in the way, and making you to abandon your strategy.
Always remember, Plan your trade and trade your plan.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   232 โพสต์
Sep 23, 2020 at 20:10
Very good observation. It will help all the new traders to make their decisions. Thank you very much for this post.
forex_trader_1786937
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 23, 2020   142 โพสต์
Sep 24, 2020 at 14:59
EbonyJones posted:
Very good observation. It will help all the new traders to make their decisions. Thank you very much for this post.
Thanks.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   341 โพสต์
Oct 01, 2020 at 18:20
All are right. Very well written. I completely agree with you. If you want to become a good trader you need all those key factors available to you.
forex_trader_1786937
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 23, 2020   142 โพสต์
Oct 02, 2020 at 13:42
Thank you and I hope you made nice profits this week like me.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 23, 2020   34 โพสต์
Oct 13, 2020 at 06:04
These points are like the bible of new traders.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 17, 2020   123 โพสต์
Oct 13, 2020 at 08:54
Very good points! I would also add, as this list is for beginners, that you shouldn't launch yourself into full-time trading rightaway. Give yourself time to learn as much as you can, try yourself in longer timeframe trading - don't go quitting your job until you have enough knowledge and experience to be consistent.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 12, 2017   238 โพสต์
Oct 13, 2020 at 09:13
those are very good points. worth following. one has to make sure to be patient as the trade can start from the losing end.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 05, 2020   23 โพสต์
Nov 30, 2020 at 07:12
Such a nice post! I hope that all the newbies get to know this and set realistic goals.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 01, 2020   3 โพสต์
Dec 01, 2020 at 21:25 (แก้ไขแล้ว Dec 01, 2020 at 21:26)
If you are a beginner,I highly recommend to everyone using this site Forex welcome bonus .First of all you get 30 dollars bonus when you register,second your are not going to take any risk.You don't to deposit.I've been using this site for 2 months.The best ever .Good luck

Link

https://forexwelcomebonus.org/

https://www.myfxbook.com/community/new-traders/day-trading-techniquesstrateges-beginners-guide/2456781,1#?pt=2&p=2&o=2456781
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   318 โพสต์
Dec 21, 2020 at 13:55
posted:
 1. Knowledge Is The Key.
As a day trader, you need to keep and be up to date with the happenings in the market, things that affects the market like the Economic News, Be you a technical or fundamental trader.
 As a day trader, you need to keep and be up to date with the happenings in the market daily, things that affects the market like interest rate plans and economy news, be you technical or fundamental trader, if you can keep track of daily happenings, you always have upperhand of making profits daily in the market.

2 Chosing One Or Two Pairs To Trade.
This is very important, don't be a Jack of all trades and master of none.
Choosing one or two pairs gives you rest of mind and narrowing your the way you expand your brain energy compared to wgen you try to trade more pairs.
This makes you very focus, as you can channel all you energy studying, tracking and mastering the monthly moves of a pair or two, without over stretching your brain, always remember more pairs can make you confuse, and thereby losing money, but few pairs makes you muvh focus, and better chance of making profits.
3.Setting Funds Aside
It is very important of you making assessment of funds you are willing to lose per trade and stick to it like you depend on it to survive.
Much successful day traders risk like 1% to 2% of of their capitals per trade.
If you have like $50,000 and decided to risk 2%, that means if anything goes against you, you only lose $1000 and still have a lot of capitals to plan for your recovering, don't talking a reasonable loss is part of trading, as you can always recover and be much or make times 4 of your loss.

4. Setting Time.
For day trading, this requires a lot of time, you need all the time to scan the market, make the move at the right time.
You need all the time to track the market, and make a move wgen the opportunity presents itself.

Sometimes during my 8 hours of normal trading, I found opportunities 1 hour left from my 8 hours set aside for trading and make a good use if it, at times i found opportunities earlier, that is just how it goes.
So if you know you have limited time because you have some other things coming up to do, please close your systems and don't even consider trading for the day.

5.Taking Those Profits Too Soon
Taking profits too soon is one thing you should try to minimize, unless you see that a trend is about to reverse and you take out the little profits to avoid being in negative trades. Otherwise why take out $10 profits for a trade you could actually make $50 or $100, thereby cutting short your opportunity to make bigger profits.
Always try to track trend and leave your profits to increase before taking it.

Very nice writing. It will help all the new traders to make their decisions easily and quickly.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 18, 2020   26 โพสต์
Dec 23, 2020 at 09:26
This is something everyone is looking for, especially beginners who are lost and want to know more and more. Thanks for sharing this valuable insight here.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Sep 08, 2021 at 22:12
Build a good trading plan to execute the strategy.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Sep 08, 2021 at 22:39
Day trading is the most popular and one of my favorites.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 20, 2019   20 โพสต์
Nov 26, 2021 at 15:23
Guess that the main tip for beginners is that never try to trade with leverages, because they will lead you to losses obviously. In my opinion, everything you have to do is to continue learning trading activity and practicing a bit on a real account.
Try no to open position with more than 1-2% from your total deposit and if you have decided to use leverages, then never pick upper than 1:20-1:50 leverage, because you will just lose all your money. Forget about revenge trading and try to find indicators for running trading, for example, SMA 50 and SMA 200 perfectly suit daytrading, as they help you with trends.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 17, 2021   536 โพสต์
Nov 26, 2021 at 18:08
LyudmilLukanov posted:
Build a good trading plan to execute the strategy.
I agree with you. A good plan can make you rich.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 16, 2021   477 โพสต์
Nov 27, 2021 at 02:31
There is a lot of good realization, there are many kinds of techniques, but I have to find the right one. Otherwise, I will become a failed trader.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Nov 27, 2021 at 08:44
Support/Resistance level needs to be maintained. And with market technique, risk management plan also has to be maintained. You have to select the time frame on the investment. You have to trade by controlling your emotions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 24, 2021   1 โพสต์
Nov 28, 2021 at 10:28
The best way to start as a beginner is to use a cent account, account with low risk, with that you can learn to control your emotions
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ