เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

How do you know your a experienced trader?

Feb 04, 2011 at 02:23
3,799 การดู
35 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 23, 2010   13 โพสต์
Feb 04, 2011 at 02:23
So I see most people are traders for a couple of years but there is many factors to becoming an experienced trader. When do you graduate to becoming the guru of forex? Is it a time thing, a profit factor, or just losing your shirt so many times that you have learned. Who can you trust to get some facts from, the right advise so to speak. I know the first thing that comes to mind is well they make money. Well you can make money just at a normal job but that may not mean your a guru so to speak. I don't know maybe its the way people talk about forex that makes you a pro. The fancey lingo for all the different terms to forex. There is so many people who hide behind a wall of smarts but really they are a con. So I ask, 'Are you an experienced trader?'😎
Quick in..... Quick out!!! I don't bite I scalp!!!
St John (bluewater)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 08, 2011   5 โพสต์
Feb 10, 2011 at 19:55

fantasykid posted:
    So I see most people are traders for a couple of years but there is many factors to becoming an experienced trader. When do you graduate to becoming the guru of forex? Is it a time thing, a profit factor, or just losing your shirt so many times that you have learned. Who can you trust to get some facts from, the right advise so to speak. I know the first thing that comes to mind is well they make money. Well you can make money just at a normal job but that may not mean your a guru so to speak. I don't know maybe its the way people talk about forex that makes you a pro. The fancey lingo for all the different terms to forex. There is so many people who hide behind a wall of smarts but really they are a con. So I ask, 'Are you an experienced trader?'😎

Its all of the things above,,mostly time on the charts and money management,keeping greed at bay and study .And read Trading In The Zone 25 times till you think like a top trader when you have been constant + $ for 12 months,, then you are on your way You must love trading to get threw all of this .If Its just about money I promise you this,, go do something you love you will make more money faster with less stress.. :)
When In Doubt Stay Out !
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 23, 2010   13 โพสต์
Feb 12, 2011 at 06:39
I think your right. I believe that time spent gets you to a better understanding. To bad there is not some sort of way to really deep dive into becoming an expert. I mean there is 10's to 100's of millions of traders out there. Why is it so hard for people to achieve results. Maybe there is this secret society of traders that none of us know of that just keep everything to themselves. I would like to just connect with real winners from the forex world. No matter where I turn or click it seems people are all just well... traders. I believe that surrounding yourself with poisitve people makes a positive world. I think there is a need for a social network for forex so people can connect with the winners or the people wanting to become winners. I don't know you... but you could be a great trader... how can I prove that you are? If you are a great trader than why are we trading ideas and pips so to speak. 😄
Quick in..... Quick out!!! I don't bite I scalp!!!
St John (bluewater)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 08, 2011   5 โพสต์
Feb 12, 2011 at 19:53

fantasykid posted:
    I think your right. I believe that time spent gets you to a better understanding. To bad there is not some sort of way to really deep dive into becoming an expert. I mean there is 10's to 100's of millions of traders out there. Why is it so hard for people to achieve results. Maybe there is this secret society of traders that none of us know of that just keep everything to themselves. I would like to just connect with real winners from the forex world. No matter where I turn or click it seems people are all just well... traders. I believe that surrounding yourself with poisitve people makes a positive world. I think there is a need for a social network for forex so people can connect with the winners or the people wanting to become winners. I don't know you... but you could be a great trader... how can I prove that you are? If you are a great trader than why are we trading ideas and pips so to speak. 😄

My advice is sound. I am just trying to help you ,,read and reread 'Trading In The Zone'
then you will not wonder anymore,, where how what real traders are doing.There is no quick way to constant profit.
I tried the fast way,well most of us traders who have been at this for over 5years have and lost.
Read Jack Schwagers books ( The New Market Wizards)

Hope this helps STJ............
When In Doubt Stay Out !
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 09, 2010   54 โพสต์
Feb 14, 2011 at 01:23
Stability is all that matters
Slow But Steady
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 23, 2010   13 โพสต์
Feb 14, 2011 at 07:23
Stability in the market or person?
Quick in..... Quick out!!! I don't bite I scalp!!!
Safwan Zolkipli (OMGTrader)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 17, 2009   9 โพสต์
Feb 14, 2011 at 18:43
Stability of the person 😁
zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Feb 24, 2011 at 22:38 (แก้ไขแล้ว Feb 24, 2011 at 22:39)
<b>OMGTrader posted:
    Stability of the person 😁
</b>

i agree 100%.zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Feb 24, 2011 at 23:22
there is a place on the charts where the direction is predictable.

and then there is a place on the charts where the direction is not predictable.

my only bottleneck atm is in my having to wait for the charts to go to that place where the direction is predictable.

this project has taken seven years for me to finish.

i slept on the sidewalk for a couple of years during this project.

i ate in soup lines during this project.

i even ate out of trash cans a few times.

just a heads up...

this project of trading has absolutely nothing to do with a person's stability.

it has nothing to do with whether or not a person uses proper grammar in these stupd forums.

and it has not a #$^# thing to do with whether the #$% or not he uses clean language.

this game is about one thing.

do you know your dammed business, thats what this game is about.

period.

atm, the charts are in a position where i could take a position, but i would have to use a stoploss.

the charts that i play are in an semi-unpredictable state.

so i sit on the sidelines and wait.

yesterday, i closed a 21% position that consisted of two trades.

but i do not want to play 21% trades.

i do want to shoot for a target of approx 1.9% per month.zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Feb 24, 2011 at 23:54
now, here is the interesting thing...

you all have seen how i challenged bruce margolese in this forum..

i called him a fraud.

well, he is now trading an fxmanager account at oanda.

i have the password to it.

i wont publicly say which trade he is on right now.

but i suppose that if you have allocated funds to his fxmanaged account, then you probably know what his trades are atm..

nevertheless, it is not my position to publicly state what his trades are, so i will not.

but, the interesting thing is, tho my numbers are in a semi-unpredictable state, my numbers say that he could go upside down in a very massive way.

but as i say, things are in a semi-unpredictable state atm, so he very well could take profit on his current trades.

now, if i am so sure that his trades might go upside down, why am i not playing in the other direction?

note that i used the word semi-unpredictable.

yes, i did.

when i enter, i want a position that is entirely predictable.

will keep you all updated.

zoom zoom/.zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Feb 25, 2011 at 00:30
oh my.

i am sitting in my friend's laundry room, trading...

and....

i actually have in my hands a very sweet little m57-83 stepper motor with some kind of compumotor controller..

so awesomely sweet.

i am going to need an adapter for a 25 pin serial to a 9 pin serial cable plug adapter thingy.

when i gently crank on the shaft of the stepper motor with my fingers, she cries out to me for more...

she says, crank me you big and hairy programmer man..

get the programmers manual now, she says..

ok, ok, ok, i will...

hold onto your panties..

i am looking for it.

i may need to make a few phone calls.zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Feb 25, 2011 at 00:54
its not my doing, but my little stepper wants to listen to some lady gaga singing poker face.

again, not my idea.

it is all her idea.

it is her fault.


zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Feb 25, 2011 at 02:15
this cant possibly be for real, can it?

if it is, this is very exciting.


zzzero
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 26, 2011   1367 โพสต์
Feb 25, 2011 at 02:28
i wonder if orlandoflyboy from the oanda forum has heard of this type of thing..

if this is really real, considering that he is the type of person that wants to get geared up to sortof live off the land and all..

this type of thing just might make solar power look retarded.เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 01, 2010   104 โพสต์
Jun 08, 2011 at 21:21
Hi people,
I believe you are a experienced trader by the way you face the storm.
It's about you make hard money and not easy money.
It's about live to trade another day.
Your state of mind can turn your balls into steel.
All that will come when you are experienced.

Best regards.

Tradingboy (I love free clean energy)
I Trade You Profit. Forex is suitable for smart and patient people...
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 09, 2011   186 โพสต์
Jul 09, 2011 at 11:02
hmm... how about when you lose enough? lol just kidding
http://www.freeforexrebates .info
Forexcube (Forexcube)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 20, 2010   5 โพสต์
Jul 09, 2011 at 12:18
When you're able to make 0.25% per Day, 4 days a week, 4 weeks a month, 10 months a year. Then you are an advanced level trader for me😉.
In order to see clearly it is enough to change the direction of your gaze.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 14, 2009   13 โพสต์
Jul 10, 2011 at 15:58

Alanfx1 posted:
  It's about you make hard money and not easy money.

its always hard to make money... you never know for sure ... but having balls, helps sometimes :)
rfx (ranesh)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 28, 2010   257 โพสต์
Jul 19, 2011 at 09:57 (แก้ไขแล้ว Jul 19, 2011 at 09:58)

Cerebro_Trader posted:
    
Alanfx1 posted:
  It's about you make hard money and not easy money.

its always hard to make money... you never know for sure ... but having balls, helps sometimes :)

Not really... there's at least 1 lady here that I know, who has been trading profitably for a very long time. So I don't think 'balls' really matter.😁
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 10, 2011   13 โพสต์
Oct 31, 2011 at 07:07
I think it is not important how many % can you make a day, the main point is to have any '+' balance to your account, it can be just 1 cent, but in '+'.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ