เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

price action breakout trigger??

Nov 07, 2018 at 15:30
328 การดู
6 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 06, 2018   8 โพสต์
Nov 07, 2018 at 15:30
Hello,

I am using price action, trading breakouts which happen around support resistance levels. My chart analysis is good I would say, I get the levels right, I see the patterns leading to breakouts followed by a nice long move. BUT I cannot work out entry trigger. I keep getting slaughtered around my entries - never knowing if it is a real or fake breakout. Majority of the time I can pinpoint a start of a big move but I get thrown out at false break if trading real, at real break if assuming its false... And I cannot enter later after the direction is clear because that creates untradeable risk reward ratio. Any suggestions from experienced traders are welcome.

Is it possible to distinguish between upcoming real or false break? If not, what are other methods, like bigger stop losses? or smaller stop losses and then entering again in the opposite direction....?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 09, 2018   20 โพสต์
Nov 08, 2018 at 07:34
The first thing that you need to do is to backtest your method on past data. You would then have your answer.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 08, 2018   9 โพสต์
Nov 08, 2018 at 13:20
To know if it is real or fake just wait a bit longer. Maybe go up a time frame bfore entering
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 22, 2018   1 โพสต์
Nov 09, 2018 at 10:50
trade the retest after the brakeout, if it doesnt make it the let it go... it will be 100s of better setups in the future.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 26, 2018   10 โพสต์
Nov 14, 2018 at 11:08
The re-test is what most people like to trade. Short stop loss and more reliable signals. Just take the advise above and don't worry if the price keeps on going and doesn't retest
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2017   289 โพสต์
Nov 14, 2018 at 11:57
kaxx posted:
Hello,

I am using price action, trading breakouts which happen around support resistance levels. My chart analysis is good I would say, I get the levels right, I see the patterns leading to breakouts followed by a nice long move. BUT I cannot work out entry trigger. I keep getting slaughtered around my entries - never knowing if it is a real or fake breakout. Majority of the time I can pinpoint a start of a big move but I get thrown out at false break if trading real, at real break if assuming its false... And I cannot enter later after the direction is clear because that creates untradeable risk reward ratio. Any suggestions from experienced traders are welcome.

Is it possible to distinguish between upcoming real or false break? If not, what are other methods, like bigger stop losses? or smaller stop losses and then entering again in the opposite direction....?

I trade similar to this.


I use candlesticks for confirming my entries.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 06, 2018   8 โพสต์
Nov 15, 2018 at 07:30
Allright. I`ll try to make some adjustments and see how it goes. Thank you all for your suggestions. Anyone has any recommendations or links on improving execution discipline?
หัวข้อถูกล็อก
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ