เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

scalping easy ?

Apr 26, 2020 at 04:24
4,786 การดู
109 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2022   17 โพสต์
Jun 03, 2022 at 12:45
A trading strategy can work well for you only if you know how to use it. If you keep waiting for it to do some magic for you, you may not be able to do very well at it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2021   57 โพสต์
Jun 09, 2022 at 05:57
I've been scalping for six months and from my experience, I have never found scalping easy because you have to trade in a short time frame, which is minutes, and without a good strategy, the loss rate is higher than the profit.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2022   28 โพสต์
Jun 09, 2022 at 06:37
Anything in the financial world requires proper skill and knowledge. Without them, trading is not possible. And something like scalping is far away from possible for such people without knowledge or skills.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 13, 2021   52 โพสต์
Jun 13, 2022 at 16:09
Roberto21 posted:
Doing scalping is not easy thing and in fact most traders lost their money are traders who use scalping techniques while trading, usually scalpers get tempts to open so much positions because of greedy want earning huge profit in short of time but it lead them to trouble lost of money.

Scalping can be great when your good at it, less time in the market the better in my opinion
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 12, 2021   132 โพสต์
Jun 14, 2022 at 09:32
according to me , there is no trading approach which is easy to make money , of course you have to pass a long time to bring good profit by using any kind of trading strategy.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 18, 2022   48 โพสต์
Jun 17, 2022 at 06:39
Scalping is only profitable if you really know what you are doing. It is difficult, contrary to popular beliefs that is an easy strategy to begin with.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 28, 2021   617 โพสต์
Jun 19, 2022 at 14:04
Roberto21 posted:
Doing scalping is not easy thing and in fact most traders lost their money are traders who use scalping techniques while trading, usually scalpers get tempts to open so much positions because of greedy want earning huge profit in short of time but it lead them to trouble lost of money.

I don’t think so; scalping is one of the most difficult trading style, because here you need to open tons of trade positions to accumulate a good amount of profit! So, if you try to make money by scalping although you have no idea whatsoever; then surely you’ll face a huge loss!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 07, 2022   40 โพสต์
Jun 20, 2022 at 11:33
Scalping is a good option for experienced traders, but for newcomers, I recommend learning more about it first. Because of this, one should know how to trade and take advantage of small price movements which would be difficult for newbies to understand initially.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2021   57 โพสต์
Jun 27, 2022 at 09:35
I have been scalping for ten months and it has never been easy because scalping is a market that can only be predictable after doing a lot of research.

It is also important to use a good broker when scalping, which has certain advantages. For example, I use FP markets, which provides me with stable spreads even during volatile markets and the execution speed is faster.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 04, 2022   29 โพสต์
Jul 21, 2022 at 15:22
No, scalping is not easy because I have been scalping for four months using lower leverage and it takes a lot of time to understand and predict the currency market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 13, 2022   34 โพสต์
Jul 22, 2022 at 04:24
Scalping in forex trading is similar to high-action thriller movies that keep you on the edge of your seat since it generates profits quickly from all of our trading techniques. That is why, by and large, traders, especially beginners, rely on this trading strategy.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 22, 2020   23 โพสต์
Sep 03, 2022 at 13:42
Scalping is a very profitable trading method.
Of course, not everyone can become a scalper. It is necessary to be ready for it.
Scalpers make a lot of short-term transactions within a day. It is very risky. Not every trade can bring the necessary number of pips.
Don't forget about the spreads.
That's why scalpers look for brokers with small spreads and low slippage.
And of course scalping is a trading method for experienced traders.
These people know what they're doing. They know how the market works and they understand which assets they need.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 03, 2022   1 โพสต์
Sep 03, 2022 at 14:01
I'm staking it on the bitfarix.com (no promo), 30% per month for ADA deposit and 20% for ETH
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 04, 2022   25 โพสต์
Sep 05, 2022 at 06:47
I don’t think scalping is easy at all. But you can become good at scalping if you learn properly. I think scalping is all about timing and timely decisions. It is risky but profitable at the same time. Only a skilled trader can make a good amount of profits from scalping.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 12, 2021   132 โพสต์
Sep 06, 2022 at 14:01
you said exactly , agree with your message.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 17, 2022   45 โพสต์
Sep 08, 2022 at 12:16
As per my personal experience scalping is not easy. It requires a timely decision on trading. But this strategy is profitable to some people who are experienced traders and prefer short-term trading within some minutes and seconds.

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 28, 2021   617 โพสต์
Sep 17, 2022 at 08:10
Forex trading puts pressure on your mentality and sometimes traders become unable to reach a conclusion of their analysis.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 21, 2022   11 โพสต์
Sep 23, 2022 at 11:55
For experienced traders, it is easy to the scalp. But in general, for new traders, it is not an easy task. You need to analyze and study the market daily to trade.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 02, 2022   75 โพสต์
Sep 26, 2022 at 09:55
Only fewer people around the globe are in profit because if you run a survey, you will see that maximum traders are habituated to committing mistakes but not deriving lessons from them. Lack of passion is responsible for this and traders should reinforce their passion first and foremost.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 05, 2022   8 โพสต์
Sep 26, 2022 at 14:43
Scalping is extremly hard. The spread and commission eat any profit
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ