เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Strategies from others.

Mar 07, 2018 at 11:16
1,816 การดู
40 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 21, 2018   3 โพสต์
Mar 07, 2018 at 11:16
Good day to everyone one, i just wanted to discuss about the every strategy where is in this feed.
Does any of them is really have chances to be profitable? Or just everyone who did not succeed sharing their strategies, to get some ideas from another people?

I'm glad, lot of people sharing their strategies, to new players get some ideas to create something by their self, but cmon if you are depressed of looking something good, not created by your self, that little bit naive to find something great, that works and you will make profit. Maybe there is chance, but 10% i guess, what kind of person will share his big strategy for everyone..
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 07, 2018   13 โพสต์
Mar 07, 2018 at 12:04
I like to look at price action and find double tops / bottoms on the hourly. had some moderate success
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 08, 2015   1 โพสต์
Mar 11, 2018 at 07:00
I use price action to find institutional levels, Fibo levels, and RSI for overbought and oversold on 4h. Works.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 26, 2018   13 โพสต์
Mar 12, 2018 at 11:58
Fibo can be difficult for me but price action is always a winner
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 09, 2017   785 โพสต์
Mar 22, 2018 at 08:27
The best part of the forex strategy is money management –make sure every time you trade , you don’t risk more than 2-3% of you account otherwise you will break your account pretty soon. I learned that lesson from my own experience.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 22, 2018   13 โพสต์
Mar 22, 2018 at 13:16
MM is very important but good system is essential also
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 21, 2018   13 โพสต์
Mar 30, 2018 at 12:36
Can't got far with out a proper strategy. That's why most people lose in the end
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 11, 2015   1487 โพสต์
Mar 30, 2018 at 19:31
Pandapaws posted:
Can't got far with out a proper strategy. That's why most people lose in the end

That much is true, but how do you propose to find a good strategy?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 11, 2017   886 โพสต์
Apr 01, 2018 at 06:19
There is no any trading technique which does not take at any risk with scalping. If you have a great plan and know how to manage money, of course there is a possibility to get maximal result by using any kinds of strategy. It totally depends on you
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 26, 2015   33 โพสต์
Apr 26, 2018 at 10:10
best idea is to learn several strategies and indicators then build your own strategy. Strategies are like personalities....everyone might have some similarities but they are all unique in some way. Here is a small checklist plugin I worked on for MT4. Could be useful in keeping track of your trading plan.

ไฟล์แนบ :

Take Challenges Head On
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2016   522 โพสต์
Apr 26, 2018 at 15:06
To build own strategy means first to have own market understanding :)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 11, 2017   886 โพสต์
May 09, 2018 at 06:28
Practically in order to our trading understanding we the traders choose our trading strategies. According to me , if you want to get maximal result by your trading strategy , first of all you have make sure the proper money management approach , otherwise that’s not possible at all to make profit at all with great consistency despite of most powerful analyzing trading strategy. so, it is more important to know how to manage money in Forex trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 22, 2011   4862 โพสต์
May 10, 2018 at 06:38
Gettone1 posted:
Good day to everyone one, i just wanted to discuss about the every strategy where is in this feed.
Does any of them is really have chances to be profitable? Or just everyone who did not succeed sharing their strategies, to get some ideas from another people?

I'm glad, lot of people sharing their strategies, to new players get some ideas to create something by their self, but cmon if you are depressed of looking something good, not created by your self, that little bit naive to find something great, that works and you will make profit. Maybe there is chance, but 10% i guess, what kind of person will share his big strategy for everyone..

Like anything in real world nothing comes for free. So do not blindly trade using someone' EA
do not buy EAs unless there is proof it does work on reputable broker,
take your time and find your own way to success.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   318 โพสต์
Sep 22, 2020 at 19:00
Strategy is the most important thing to make money form this market. so, make a good and profitable strategy to make profit from this risky market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   298 โพสต์
Sep 23, 2020 at 01:34
As a strategy, I use market context, support resistant level, divergence, etc. and combine some important issues with it. These are money management, risk management, trade management, trading plan, etc. I use this important thing.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 07, 2020   2 โพสต์
Sep 23, 2020 at 05:26 (แก้ไขแล้ว Sep 23, 2020 at 05:28)
Beginners really need to understand how much money they want to spend and how much they are prepared to lose in the FX market. This helps traders to understand when to end a particular trade. If Beginners start small and slow, they will be able to acquire success thorough knowledge of FX. Besides as a forex beginners everybody should follow this :

1.To see forex related forum regularly
2.To learn forex trade properly
3.To follow this website or channel who are teaching beginners about forex like mfxcenter.net
forex_trader_1786937
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 23, 2020   142 โพสต์
Sep 23, 2020 at 15:16
You better develop your own strategy, it's very difficult to replicate another trader's strategy. Like a trader tried to replicate my manual trading strategy and failed woefully.
It look amazing and easy to him when I keep the profits coming, but he never knew the complexities and the mode and speed of calculation and processing speed my brains goes into, to make sure I make the best decision with higher percentage of exiting each trades with profits.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 30, 2020   90 โพสต์
Sep 30, 2020 at 12:29
Recently, I started using the ready-made strategy of the broker Amarkets RAMM, which is very convenient, because there is an opportunity to make good money.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   232 โพสต์
Sep 30, 2020 at 19:03
I think it won't work to use other's strategy on your trading. Because other's strategy may not suit your trading style. So, try to make you r own strategy and make money from this market.
forex_trader_1786937
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 23, 2020   142 โพสต์
Oct 02, 2020 at 13:50
Develope your strategy its as good as that.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ