เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Which broker is better

Mar 15, 2022 at 04:59
1,494 การดู
20 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 27, 2021   57 โพสต์
Mar 16, 2022 at 05:48
Jamerson posted:
I have shortlisted a few of the brokers to get started with LiveTrading based on the spreads and lower commissions: Global Prime, MFX, and FP Markets.

Since I mainly trade intraday, Which of these would be best suitable for scalping?
Among these, the spreads of global prime seem quite low as I just checked, apart from them there's fxview, whose spreads and commissions($2 rt) fit well for scalping. So I would suggest checking them too.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 23, 2020   63 โพสต์
Apr 06, 2022 at 11:41
CocoChannel posted:
Jamerson posted:
I have shortlisted a few of the brokers to get started with LiveTrading based on the spreads and lower commissions: Global Prime, MFX, and FP Markets.

Since I mainly trade intraday, Which of these would be best suitable for scalping?
Among these, the spreads of global prime seem quite low as I just checked, apart from them there's fxview, whose spreads and commissions($2 rt) fit well for scalping. So I would suggest checking them too.
Can vouch for fxview, one of the solid brokers I've ever used. You can also go for HYCM as well, tho their commission is $4 RT
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 10, 2022   2 โพสต์
Apr 14, 2022 at 10:23
I've been using the wikifx platform recently.It's a third-party inquiry platform that provides information about the legitimacy, compliance and authenticity of forex brokers. I want to know if this platform is reliable?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 12, 2021   132 โพสต์
Apr 20, 2022 at 08:46
which broker is better it depends on your trading condition , if love doing scalping should choose the broker which allows trading concept such as this.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 31, 2021   56 โพสต์
Apr 29, 2022 at 06:58
Hey Jamerson, If you are still looking for a suitable broker, I suggest FP Markets over the other two, not because they are bad.

It is because FP Markets provides better trading conditions with a lower commission cost of $3 per lot and has over 10,000 different instruments to trade global stocks and commodities.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2021   57 โพสต์
May 02, 2022 at 07:35
I prefer trading with Skilling or FP Markets because they are very suitable for scalpers such as me who require tighter spreads and lower commission costs.

The spreads average 0.0 pips in both brokers' and the commission cost for Skilling is $7 per turn lot and $6 for FP Markets.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2021   401 โพสต์
May 04, 2022 at 14:41
I think I'd go with FP Markets in this scenerio.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 11, 2022   45 โพสต์
May 11, 2022 at 09:21
I’ve been trading with turnkey forex. They provide tight spreads with a low commission of $2/lot RT. A reliable broker with solid trading conditions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 07, 2022   10 โพสต์
May 11, 2022 at 10:00
$2/lot RT is low. I will check them out. Thanks for the tip
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 11, 2022   6 โพสต์
May 11, 2022 at 15:17
I use Roboforex myself. With this broker I only have a 0.5 point spread on the DAX, which is an advantage for me when scalping.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 04, 2020   48 โพสต์
May 13, 2022 at 07:46
In my view, Etoro and FP Markets are better brokers because their trading conditions are robust with regulations from ASIC and CYSEC, FP Markets is also one of the oldest brokers to be active for over 15 years.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 11, 2022   6 โพสต์
May 17, 2022 at 14:13
ElijahM posted:
From the comments, I can see ICM and FP Markets are the most used. I trade with FP markets mostly because of its lower commission cost, which is $3 per lot, and they have over 10,000 different instruments to trade global stocks and commodities.
Etoro is not a good broker when it comes to day trading. Too high costs and slow servers (which often fail at short notice when there are strong movements). If you trade stocks on a daily or weekly basis, Etoro is perfectly fine.

More than 10.00 values ​​that you can trade is not a quality feature. In general, you should decide whether you want to trade currencies, commodities, etc. Because these behave very differently from one another.

A last aspect is the slippage, which can partly be present from the broker side, which is why you should take a closer look there too (I'm not talking about the spread).

At the end of the day, everyone has to see for themselves what suits them personally. Therefore you should look at different brokers and then decide (test real money accounts and no demo accounts).
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 17, 2022   2 โพสต์
May 18, 2022 at 01:28
In my opinion, I usually trade in MogaFx, a newer and better brokers because their trading conditions and they are regulated by ASIC as well. Hope this option make u consider more.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
May 22, 2022 at 08:54
what you think guys all reviews from FPA is really good ?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 02, 2020   39 โพสต์
May 31, 2022 at 09:11
I can see some good brokers and I recommend trading with FP Markets because, in my opinion, the spreads and commission costs are some of the lowest.

The spreads began at 0.0 pips in most major pairs, and the commission cost per round lot is only $6.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 13, 2021   52 โพสต์
Jun 13, 2022 at 16:10
Jamerson posted:
I have shortlisted a few of the brokers to get started with LiveTrading based on the spreads and lower commissions: Global Prime, MFX, and FP Markets.

Since I mainly trade intraday, Which of these would be best suitable for scalping?

I would say neither as not heard or used them
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 09, 2019   538 โพสต์
Jul 11, 2022 at 13:59
To be honest mate when you have a shortlist like this it might be worth trying all of them to see how you get on with a small bank.
If you can't spot the liquidity then you are the liquidity.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 04, 2022   29 โพสต์
Jul 15, 2022 at 14:13
I prefer FP Markets over any broker because their trading conditions are robust. I use their raw standard account with spreads of 1.0 pips and zero commission per lot.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 21, 2022   1 โพสต์
Jul 21, 2022 at 08:44
我曾经使遇过无法出金的平台,平台必须要有监管及资金安全的地方,TMGM这间公司 满安全的资出入金满快的.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 06, 2022   24 โพสต์
Jul 22, 2022 at 07:02
I think that for scalping I would choose AMarkets broker. I was satisfied with them.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ