เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
sirius1fx (sirius1fx)
Oct 13 2017 at 17:17
348 โพสต์
Why am i getting this error on this code?


array out of range in 'EA.mq4' (194,14)
bool IsBarPattern()
   {
      bool res=false;
      if(
          
         Open[3]<Close[3] &&
         Open[2]>Close[2] &&
         Open[1]<Close[1]
         )res=true;
      if(
         
         Open[3]>Close[3] &&
         Open[2]<Close[2] &&
         Open[1]>Close[1]
         )res=true;
      return(res);
   }
if you follow the flock like sheep you always end up stepping in shit!
kennyhubbard (compuforexpamm)
Oct 15 2017 at 11:49
265 โพสต์
No bars in your chart
kennyhubbard (compuforexpamm)
Oct 15 2017 at 13:42
265 โพสต์
No bars in the chart.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น