เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

auto pricing on chart

Jan 05, 2011 at 06:35
922 การดู
4 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 23, 2010   13 โพสต์
Jan 05, 2011 at 06:35
Is there anyway that when I buy or sell a trade that my chart will automactically put a text or symbal on my chart so i can keep track of everything on a visual stand point? I noticed most EAs do this but what about when I do it manually?
Quick in..... Quick out!!! I don't bite I scalp!!!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 25, 2010   8 โพสต์
Jan 05, 2011 at 06:42
I personally like to trade manually and there is an ea for mt4 called artemis_sitter v1.75 standard that does this and more.

It is free for demo accounts and is great.
DONT BUY EA'S, THERE ARE PLENTY OF FREE ONES...
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 23, 2010   13 โพสต์
Jan 05, 2011 at 07:10
So the mt4 is not setup for auto adding text for icons into the charts without some sort of EA system?
Quick in..... Quick out!!! I don't bite I scalp!!!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 25, 2010   8 โพสต์
Jan 05, 2011 at 07:22
As far as I know that is correct.
DONT BUY EA'S, THERE ARE PLENTY OF FREE ONES...
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 23, 2010   13 โพสต์
Jan 05, 2011 at 07:25
it seems that it should be a pretty straight forward EA do you know how to make one? I tried getting the one you mentioned above but I can not seem to dowload an updated version.
Quick in..... Quick out!!! I don't bite I scalp!!!
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ