เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

CinderFX Keystone Pro - Golden Fast Swinger (โดย CinderFX )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

CinderFX Keystone Pro - Golden Fast Swinger การสนทนา

CinderFX
Oct 19 2015 at 05:54
4 โพสต์
I want to introduce the latest strategy 'The Golden Fast Swinger' of the CinderFX Keystone Pro which the most a modern trading robots for today!
because we have just left the obsolete arbitradge and scalping strategy past year ago. This is very simple strategy of The Golden Fast Swinger :

Waiting for minimum SL requested will be taken from your broker when the market against your order and put your big TP and then you can dance with the market!!


Minimum Requirements

Expert : Latest Keystone pro
Instruments: XAUUSD/GOLD
Preset : Golden Fast Swinger 10% or 100% Risk
Timeframe : M30
Initial Deposit : $1000
Broker : all Broker
Spreads : All Spreads
StopLevel: All Stoplevel AutoAdjustment
Connection : All latency
Trading Hours : Full Autotrading 24/7

Preset & BT : The Golden Fast Swinger with Dynamic MaxRiskPercent 10%
https://c.mql5.com/31/83/fast-tick-swinger-risk10x.zipPreset & BT : The Golden Fast Swinger with Dynamic MaxRiskPercent 100%
https://c.mql5.com/31/83/fast-tick-swinger-risk100k.zipโปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น