เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

CR7 V2 (โดย CR7EA )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

CR7 V2 การสนทนา

Dontrustanyone (akhilleus)
Dec 28 2020 at 13:33
154 โพสต์
It is martingale!!! It's up to you martingale will hurt you sooner or later!

mitchelmarsh008
Dec 30 2020 at 03:46
21 โพสต์
I wanna know if this is a real or a demo account.

turduckenpant
Jan 19 2021 at 08:49
29 โพสต์
Looks okay to me. You can always work on your trades and improve. Good luck to you.

JoseP1
Jan 19 2021 at 11:43
18 โพสต์
Forward Test has only 6 happy trades and then no trading. Beware of fake marketing sales.

Danine (danine)
Jan 21 2021 at 19:29
4 โพสต์
Hi. You have live account account? Please share your results, thanks.

strutyio
Feb 16 2021 at 05:02
15 โพสต์
Wow! Your trading system is amazing. I really like the profits you’ve made with this.

arildbull
Mar 02 2021 at 10:28
23 โพสต์
Would really like some information on this trading system please.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น