เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

EA Samurai Scalper Pro Series EUR/USD (โดย Bruno Souza )

กำไร : +103805.18%
ขาดทุนสะสม 33.65%
pips: 37410.4
การเทรด 9531
ได้กำไร :
ขาดทุน :
คุณภาพของโมเดล : 90.0%
Bars in test: 1508809
การขยับของราคาที่เกิดขึ้น : 193153537

การทดสอบจริง Ninja Scalper / Samurai Scalper Pro

EA Samurai Scalper Pro Series EUR/USD การสนทนา

Bruno Souza (r4ibOm)
May 20 2019 at 06:22
12 โพสต์
PStockwell71
Jul 10 2019 at 03:07
1 โพสต์
Hi Bruno, question you only Scalp EUD/USD? I'm new to trading and I'm interested in learning as much as I can to be profitable.
Bruno Souza (r4ibOm)
Jul 11 2019 at 19:40
12 โพสต์
PStockwell71 posted:
Hi Bruno, question you only Scalp EUD/USD? I'm new to trading and I'm interested in learning as much as I can to be profitable.

Exactly. This EA was developed with statistical analysis in the EUR/USD pair in the 5 Minutes timeframe, so it only works under these conditions.
Edidiong
Dec 29 2019 at 14:45
5 โพสต์
Bruno Souza (r4ibOm)
Dec 31 2019 at 23:47
12 โพสต์
Bruno Souza (r4ibOm)
Dec 31 2019 at 23:47
12 โพสต์
soloparatradear
Feb 03 2020 at 21:43
27 โพสต์
no abre ninguna posicion el demo.... y otra pregunta si es scalper no deberia abrir mas operaciones por mes?
Bruno Souza (r4ibOm)
Feb 04 2020 at 12:27
12 โพสต์
soloparatradear posted:
no abre ninguna posicion el demo.... y otra pregunta si es scalper no deberia abrir mas operaciones por mes?

Last month he made 15 trades. As I said the average is between 10 and 20.
dennis yeoh (Dennisyeohfx)
Mar 26 2020 at 04:08
5 โพสต์
Bruno Souza (r4ibOm)
Oct 21 2020 at 01:37
12 โพสต์
Rassellkarl
Nov 05 2020 at 12:05
36 โพสต์
The starting few trades would have disheartened you in the beginning. But the smooth rise is worth all the appreciation.
Bruno Souza (r4ibOm)
Nov 07 2020 at 15:43
12 โพสต์
Rassellkarl posted:
The starting few trades would have disheartened you in the beginning. But the smooth rise is worth all the appreciation.

This is exactly the idea. Most traders think they will make a $100 account reach $10,000 in 1 month, but that doesn't exist.
You have to be patient and think long term for magic to happen.
Christopher332
Nov 26 2020 at 07:15
23 โพสต์
It’s the best feeling to become consistently profitable. If you reach that level, there will hardly be any times when you will lose.
Garrychris554
Nov 30 2020 at 10:13
27 โพสต์
I have been looking for an EA that helps me with my trades. I have high expectations from the one you have shared.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น