เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

gits_DST (โดย Chanon Chai )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

gits_DST การสนทนา

Dhiraj
dhiraj
Sep 07 2014 at 06:51
116 โพสต์
Hello!
What is difference between 'gits_DST' and 'gits' scalper? The drawdown is less here. How can I get this scalper?
Best Regards,
Dhiraj

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น