เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

GT EA 2015-2016 (โดย shester02)

The user has deleted this strategy.

GT EA 2015-2016 การสนทนา

Apr 22, 2016 at 07:29
1,156 การดู
13 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   7 โพสต์
Apr 22, 2016 at 08:01
GT EA Advisor will soon be on sale.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 16, 2016   12 โพสต์
Apr 24, 2016 at 06:29
58.41M% :)

Do you have any real account tests?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   7 โพสต์
Apr 25, 2016 at 06:06
Здравствуйте, пока нету. Советник требует доработки, после будет тест на реальном счете.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 10, 2013   18 โพสต์
Apr 28, 2016 at 06:26
please let me know when you start selling the EA
Wealth Building to close poverty Gap.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   7 โพสต์
Apr 29, 2016 at 06:46
ок
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 03, 2010   696 โพสต์
Apr 29, 2016 at 19:50
832.8 pips ? That's all the profit? So... I assume it's margingale! Total risk.
PAMM MANAGER // Professional Fund Manager
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   7 โพสต์
May 03, 2016 at 06:41
GT EA не является мартигейлом. При тестировании стратегии было использовано 1). максимальный лот для одного ордера 2). спред до 5п, 3). Минимальный депозит 5$.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 20, 2014   96 โพสต์
May 05, 2016 at 10:49
the GT EA's is not a martingale . 1) it was used in the testing strategy. maximum lot for one order 2). spread to 5n, 3). The minimum deposit is $ 5.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 20, 2014   96 โพสต์
May 05, 2016 at 10:49
What happened to your system....
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   7 โพสต์
May 06, 2016 at 05:51
walteremslie posted:
What happened to your system....
а что с ним не так?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   7 โพสต์
May 06, 2016 at 05:52
Тестирование советника https://www.myfxbook.com/members/shester02/gt-ea-test/1617573
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 09, 2015   3 โพสต์
May 06, 2016 at 06:05
shester02 posted:
GT EA Advisor will soon be on sale.
WOA! Nice work, Very inspiring.
Fail your way to success
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 12, 2016   1 โพสต์
May 12, 2016 at 22:52
Also remember about the spread or commission, this EA is worth $0 and lots 1000.0 :-)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2015   7 โพสต์
May 13, 2016 at 19:44
bogdangoraj posted:
Also remember about the spread or commission, this EA is worth $0 and lots 1000.0 :-)
Да по барабану сколько их и сколько стоит
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ