เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

PowerFlow EA - AUDNZD - 01/2008-10/2014 (โดย Forex21 )

กำไร : +1675.77%
ขาดทุนสะสม 28.50%
pips: 63839.1
การเทรด 5875
ได้กำไร :
ขาดทุน :
คุณภาพของโมเดล : 90.0%
Bars in test: 83546
การขยับของราคาที่เกิดขึ้น : 76137869

ไม่มีการทดสอบจริง

PowerFlow EA - AUDNZD - 01/2008-10/2014 การสนทนา

Remind_later
Oct 30 2014 at 08:53
24 โพสต์
Is this back test based on the old (1.1.3) version or new version (1.1.4)?
Forex21
Oct 30 2014 at 13:10
416 โพสต์
Hi, the test is based on the latest version. PowerFlow 1.1.4.

Alexander
pramodwick
Nov 10 2014 at 07:59
41 โพสต์
Forex21
Nov 10 2014 at 12:17
416 โพสต์
Hello praodwick,
back tests are updated every 1-2 month. If you would like to view live trading results (updated in real time), follow the links below.

https://www.myfxbook.com/members/Forex21/powerflow-ea-3rd-acc-wwwforex21com/985198
https://www.myfxbook.com/members/Forex21/powerflow-ea-2nd-acc-wwwforex21com/990323

Best Regards, Alexander
Wolfgang
Nov 14 2014 at 12:23
38 โพสต์
Hi,
what spread did you use for testing?

Moreno Rodrigez (MRodrigez)
Dec 01 2014 at 13:02
168 โพสต์
I love AUDNZD and how powerflow performs on it ;)

But I still have the same question: have you found any alternative pair for trading with PF?
Forex21
Dec 02 2014 at 13:19
416 โพสต์
Hello Moreno,
the EA can be used on many different currency pairs (also on other instruments). We also archived some very promising results on cross pairs. However, we do want to keep it simple and that's why we do not want to overload our clients with dozens of different set files.

Regards, Alexander
AL (Reximus)
Dec 04 2014 at 04:55
11 โพสต์
Forward test isn't available? Why's that?
Forex21
Dec 04 2014 at 07:41
416 โพสต์
AL (Reximus)
Dec 04 2014 at 23:59
11 โพสต์
Your growth is magnificent. Well done, but can I ask you what kind strategy do you applied with your EA here? Is it martingale? I saw on all three performances and I almost convinced from the Growth pattern that you're using some kind of martingale but when I checked on your history and I saw there are multiplied lots then I'm pretty convinced now.
Forex21
Dec 08 2014 at 10:58
416 โพสต์
Reximus posted:
Your growth is magnificent.

Thank's, I am also happy with the results. 😄

Reximus posted:
Well done, but can I ask you what kind strategy do you applied with your EA here? Is it martingale? I saw on all three performances and I almost convinced from the Growth pattern that you're using some kind of martingale but when I checked on your history and I saw there are multiplied lots then I'm pretty convinced now.

PowerFlow is based on a trend following grid trading strategy. As it turns out the combination of a solid strategy, grid trading and DD protection features delivers great results and can handle even very difficult market conditions.

Regards, Alexander
AL (Reximus)
Dec 10 2014 at 18:39
11 โพสต์
Can you guarantee your system will not cause margin call due to involving high risk, as you know, Grid is very close with gamble thing no matter what you have to protect the drawdown? I know it sounds weird, nothing can be guaranteed in forex market, but at least I have to know Grid system is valid, not just a bunch of gambling issue. Please enlighten me.

Thanks,
Aras
Forex21
Dec 15 2014 at 11:18
416 โพสต์
Hello Aras,
PowerFlow comes with several built in DD protection features. All of them are designed to keep the DD as low as possible and when you take a look to our live trading results, they did a pretty good job in the past. Plus, if everything goes wrong the DD limitation will kick in. It means that trading will be stopped when a specified DD is reached. As the result, the EA will not 'blow up' any account as long as you use the recommend settings.

Regards, Alexander
AL (Reximus)
Dec 16 2014 at 20:13
11 โพสต์
It's good to know your EA's performance still great. I'm gonna watch your EA's growth.

Forex21 posted:
As the result, the EA will not 'blow up' any account as long as you use the recommend settings.


What do you mean with that? Using the recommended settings mean I have access with your EA, doesn't it? So do you have Managed Fund or this EA of yours is commercial version which we can get it or what?


Regards,

Aras
Forex21
Dec 23 2014 at 09:40
416 โพสต์
Reximus posted:
What do you mean with that?

The security features reduce the risk of large DD significantly. Plus, as the EA comes with max DD protection, margin calls are not possible as long you use the recommend settings.

Reximus posted:
So do you have Managed Fund or this EA of yours is commercial version which we can get it or what?

At the moment we do not offer managed accounts. Information about private license for the EA can be found on our website.

Best Regards, Alexander
Forex21
Jan 21 2015 at 11:18
416 โพสต์
@ truongftu

Next time please post your spam links somewhere else. We dislike spam and I am certain that myfxbook dislikes spam as well. Thank you very much for understanding.

Regards, Alexander
Forex21
Jan 30 2015 at 14:57
416 โพสต์
One of our clients made some high quality back tests for AUDNZD with real ticks. Here are the links:

AUDNZD: https://ezefx.info/backtests/pf/PFaudcadWithaudnzdSettings3.htm
AUDNZD: https://ezefx.info/backtests/pf/PFaudnzd4.htm

Happy Trading!
Walter Lea (walteremslie)
Feb 16 2015 at 12:32
96 โพสต์
I havnt read all messages but am i wrong by saying this looks like a martingale grid system?

How many levels must it go then blow account and if you got leverage 1:100 its high risk...

Just asking simple question... and not running it down
Forex21
Feb 16 2015 at 14:57
416 โพสต์
walteremslie posted:

How many levels must it go then blow account and if you got leverage 1:100 its high risk...


😁 The system itself will not blow your account because it would stop trading long before that would happen. The only way to manage that would be to disable all security features, trade with extremely high risk and ignore every given advice from the user manual.

Regards, Alexander

frank
RedRhino
Feb 17 2015 at 13:50
471 โพสต์
Forex21 posted:
Hello Aras,
PowerFlow comes with several built in DD protection features. All of them are designed to keep the DD as low as possible and when you take a look to our live trading results, they did a pretty good job in the past. Plus, if everything goes wrong the DD limitation will kick in. It means that trading will be stopped when a specified DD is reached. As the result, the EA will not 'blow up' any account as long as you use the recommend settings.

Regards, Alexander
1.6 Risk multiplier. Another Forex Hacked Disciple


โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น