เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Rotterdam EA (โดย HollandTrader )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Rotterdam EA การสนทนา

HollandTrader (kasparsvas16)
Dec 19 2020 at 16:33
284 โพสต์
Holliday discount 25% code - 'NEWYEAR'
on website

HollandTrader (kasparsvas16)
Dec 29 2020 at 12:42
284 โพสต์
Model quality is not zero it is 99.9% i download data with Quant Data meneger
sometime it showing n/a
https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/

advancedsmifser
Jan 11 at 05:15
35 โพสต์
Looks great. Hope you find a good amount for this system. Good luck and keep sharing more of such amazing systems.

carolehaye
Feb 08 at 06:42
18 โพสต์
Quite an impressive trading system this is. I would like to know more about it if you can share some additional information about this, thanks.

HollandTrader (kasparsvas16)
Feb 08 at 11:48
284 โพสต์
carolehaye posted:
Quite an impressive trading system this is. I would like to know more about it if you can share some additional information about this, thanks.

yes of course write me e-mail to hollandtrader16@gmail.com

arildbull
Mar 02 at 09:50
23 โพสต์
Your system looks great. I am curious to know more about this. Thanks.

HollandTrader (kasparsvas16)
Mar 02 at 11:30
284 โพสต์
arildbull posted:
Your system looks great. I am curious to know more about this. Thanks.

you can write us to email hollandtrader16@gmail.com

HollandTrader (kasparsvas16)
Apr 28 at 11:14
284 โพสต์
NEW UPDATE OF EA IS AVAIBLE ON WEBSITE.

beckybuchanan
Jun 18 at 06:08
8 โพสต์
It seems to be a good system with all the necessary components. I would love to hear more about this system.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น