เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

T&D EA (โดย T&D EA )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

T&D EA การสนทนา

tobywilliams13
Jan 14 2012 at 23:10
2 โพสต์
How may I get a copy of T&D EA ? Please e-mail me. Thank you.

ramakrishna (ramakrishna)
Jan 21 2012 at 17:28
2 โพสต์
I want to use ur T&D EA .How can i access ur system.Please email me.

willgart
Jan 22 2012 at 03:02
588 โพสต์
well... once we remove the 2005 period, the profit is only 120% (2006-2011)
and 4.82% from 2008 to 2011...
ok, you reached a 10000 maximum lots, so no more growth here.
but in another side, this is like using a fixed lot size.

can you publish some tests without 2005?

victoria (vicky)
Jan 22 2012 at 07:30
1 โพสต์
pls i also want your system, help me here thanks

Hannechi ghaieth (ghaieth)
Jan 22 2012 at 21:09
6 โพสต์
it's notmal that he cannot growth faster after 2005 because the liquidity is over then 17 b and it's a scalping strategy so we cannot use leverage here and he used the maximum lot allowed so it's a reality you can have this liquidity like him at any time

T&D EA (millionar)
Jan 23 2012 at 15:03
29 โพสต์
To know how to get this 'T&D EA'
Contact Us on : onemail2dipen@yahoo.com

WinnerTakeItAll
Jan 24 2012 at 13:17
14 โพสต์
Hi Millionar,
Are u planing to show and test this on live? This will be a true reflection of this system potential!

😎

chientrekking
Jan 25 2012 at 07:44
8 โพสต์

I want to use ur T&D EA .How can i access ur system.Please email me.
Thanks

Rajiv Mittal
rajivxxx
Jan 29 2012 at 19:35
16 โพสต์
do not time waste on it ,it is work on arbs strategy. useless ,see he is using FXCH broker ,that is 1 pip spread on all pairs ,LOL

chientrekking
Jan 31 2012 at 12:17
8 โพสต์
Hi. I want to buy your robot, please tell me how to get it


โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น