เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

x1 (โดย privsifx )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

x1 การสนทนา

indidream
Jan 07 2019 at 07:31
30 โพสต์
Hi, but this is an EA, I can know what you work on, thanks
privsifx
privsifx
Jan 13 2019 at 13:34
10 โพสต์
Hello Yes I am working on a new EA that brings good %
indidream
Jan 14 2019 at 07:26
30 โพสต์
can i know which instrument do you use? Candles? Volumes? or? Thank you
privsifx
privsifx
Jan 14 2019 at 08:00
10 โพสต์
privsifx
privsifx
Jan 24 2019 at 08:55
10 โพสต์
any expert Advisor for 100 time is limited
Skype: trezorfx
Telegram @trezorfx
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น