เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Show higher avatar resolution on high dpi screens (typically 4K) ผลการโหวต

คุณชอบคำแนะนำนี้หรือไม่?

ใช่ ไม่

Show higher avatar resolution on high dpi screens (typically 4K) การสนทนา

PrivilegeToExist
May 18 2018 at 12:18
13 โพสต์
See title. More elaborate:

When I view this site on a 4K screen with 200% desktop scaling (Browser scaling 100%.), the avatars are upscaled and look ugly. That's not necessary. A website can adapt to this by showing a higher resolution variant.

I know, it's minor, functionality first, bandwidth etc., but it's something to consider.
Priority 1 in your life should be to find out what priority 2 is.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น