เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

1: RF2014YK 50-100% (โดย SHLOMI ASULIN )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

1: RF2014YK 50-100% การสนทนา

udit101
Dec 26 2013 at 19:13
72 โพสต์
SHLOMI ASULIN (ASULINATOS)
Dec 27 2013 at 09:28
3 โพสต์
udit101
Dec 28 2013 at 07:36
72 โพสต์
SHLOMI ASULIN (ASULINATOS)
Dec 28 2013 at 15:48
3 โพสต์
sorry but no. we are only use the robot to trade in pl accounts and split the profits.

SHLOMI ASULIN (ASULINATOS)
Dec 28 2013 at 15:48
3 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น