เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

100% Monthly Beta Aeonium (โดย RedRhino )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

100% Monthly Beta Aeonium การสนทนา

Ozzie Matt (aeronthomas)
May 24 2016 at 09:29
1557 โพสต์
Looks like an exciting new system, look forward to more info on it in time on your website and of course verification if you do decide to offer it to the public. cheers and good luck.
johntrung
May 24 2016 at 10:35
494 โพสต์
Just another unverified account and unknown broker. Is there any genuine stuff in myfxbook these days?
There will always some good opportunities , just don't give up
Ozzie Matt (aeronthomas)
May 24 2016 at 10:42
1557 โพสต์
if he decides to market this test, he will verify it, he always does. all his ATS systems are verified and make good money.
frank
RedRhino
May 25 2016 at 05:30
471 โพสต์
I use this site for my own trading and often have systems come and go from my redrhino profile. I'm actually reloading funds in my older blown accounts and recovering to an absolute gain. It is time for me to take back what the market took from me.


@johntrung - If public ( a service to offer) , I'd always have it verified.
@aeronthomas Thanks again for following my systems. Trading FX is a very long journey and we're right on track to making a good living out of it.
Ozzie Matt (aeronthomas)
May 25 2016 at 14:14
1557 โพสต์
Frank is this strategy the algo1 strategy on https://redrhinofx.com/aeonium/? is this the strategy that took 1 minute to write? very impressive. How much will aeonium cost to buy? are you creating a manual for it? if this EA is an indication of types of Eas you can write with it very impressed. cheers
Goddziilla
May 27 2016 at 20:26
13 โพสต์
this seller big SCAMM !!! To deceive a lot of people !!! Stay away from it !!!
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น