เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

15 min Chart (โดย Crocodile )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

15 min Chart การสนทนา

Crocodile (Croco_Dile)
Jan 05 2017 at 07:27
281 โพสต์
I have no idea why, but those Trade Analytics are showing numbers which are totally wrong !
They show a huge Drawdown in points which never accured !
😈

Complexity is expensive, inefficient, and ineffective > Crocodile trading
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น