เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

AccountManager4Hire (โดย Olas Niko )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

AccountManager4Hire การสนทนา

Olas Niko (Trader4hire)
Apr 04 2019 at 07:12
42 โพสต์
I have to delete the other system because it was opened by an investor with 1:200, which was really frustrating my effort in trading, as it limits me fro certain scalping, so have to reopen new one, his has been over a month, and i have to stop focusing on it, due to many investors asking to put on my strategy on display, i decided to open this, Good luck.

Note: I do not share investor's account statements to third party, Thank you.
Olas Niko (Trader4hire)
Apr 04 2019 at 07:12
42 โพสต์
This account is 1:500, perfect for speed scalping.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น